Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13260:2011

Plaströrssystem - Rör och rördelar av termoplast för avlopp i mark - Metod för provning av hållfasthet mot kombinerad temperaturväxling och yttre belastning (ISO 13260:2010)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 13260:2011/A1:2017

Omfattning
This International Standard specifies two methods for testing pipes and fittings or joints for plastics piping systems intended for use in underground drainage and sewerage systems for their resistance to deformation and leakage, when subjected to sustained external loading in conjunction with the passage of hot water.

Method A involves temperature cycling, by passing hot water and cold water alternately, and is applicable to pipes and associated fittings having a mean outside diameter dem u 190 mm.

Method B involves passing hot water only, except at intervals specified for measurement of internal deflection, and is applicable to pipes and associated fittings having a mean outside diameter 190 mm

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20) Rördelar av plast (23.040.45) Avloppsinstallationer (91.140.80) Utvändiga avloppssystem (93.030)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Test method for resistance to combined temperature cycling and external loading (ISO 13260:2010)

Artikelnummer: STD-81604

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-09-12

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1437 , SS-ISO 13260:2010