Standard Svensk standard · SS-ISO 8085-1/Cor 1:2008

Plaströrsystem - Rördelar av PE för användning i gasledningar - Metriska serier - Specifikationer - Del 1: Rördelar för sammanfogning med uppvärmda verktyg (ISO 8085-1:2001/Cor 1:2008, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 8085-1/Cor 1:2008

Plaströrsystem - Rördelar av PE för användning i gasledningar - Metriska serier - Specifikationer - Del 1: Rördelar för sammanfogning med uppvärmda verktyg (ISO 8085-1:2001/Cor 1:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200) Plaströr och plaströrskomponenter ej avsedda för vätska (83.140.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 8085-1/Cor 1:2008

Plaströrsystem - Rördelar av PE för användning i gasledningar - Metriska serier - Specifikationer - Del 1: Rördelar för sammanfogning med uppvärmda verktyg (ISO 8085-1:2001/Cor 1:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plaströrssystem, SIS/TK 156/AG 02

Internationell titel: Polyethylene fittings for use with polyethylene pipes for the supply of gaseous fuels - Metric series - Specifications - Part 1: Fittings for socket fusion using heated tools (ISO 8085-1:2001/Cor 1:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-67311

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-09-22

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-ISO 8085-1