Standard Svensk standard · SS-EN 14541-1:2022

Plaströrssystem - Användning av termoplastiska recyklat - Del 1: Ordlista

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14541-1:2022

Plaströrssystem - Användning av termoplastiska recyklat - Del 1: Ordlista
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the general terms and definitions relevant for the utilization of thermoplastics recyclates in thermoplastics pipes, fittings and ancillaries for both pressure and non-pressure piping systems.
This document is intended to be used by specification writers in conjunction with CEN/TS 14541-2 when preparing normative documents under the scope of CEN/TC 155.

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20) Rördelar av plast (23.040.45) Plast Allmänt (83.080.01) Plaströr och plaströrskomponenter ej avsedda för vätska (83.140.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14541-1:2022

Plaströrssystem - Användning av termoplastiska recyklat - Del 1: Ordlista
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plaströrssystem, SIS/TK 156/AG 02

Internationell titel: Plastics pipes and fittings - Utilisation of thermoplastics recyclates - Part 1: Vocabulary

Artikelnummer: STD-80035150

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-05-10

Antal sidor: 16

Ersätter: SIS-CEN/TS 14541:2013