Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16929:2021

Plast - Bestämning av graden av sönderdelning av plastmaterial under bestämda komposteringsförhållanden i pilotprovning (ISO 16929:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16929:2021

Plast - Bestämning av graden av sönderdelning av plastmaterial under bestämda komposteringsförhållanden i pilotprovning (ISO 16929:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document defines a test method used to determine the degree of disintegration of plastic materials
in a pilot-scale aerobic composting test under defined conditions. It forms part of an overall scheme for
the evaluation of the industrial compostability of plastics as outlined in ISO 17088.
The test method laid down in this document is also used to determine the influence of the test material
on the composting process and the quality of the compost obtained. This test method cannot be used to
determine the aerobic biodegradability of a test material.
NOTE Other methods are available for this test (for example, see ISO 14851, ISO 14852 or ISO 14855-1 and
ISO 14855-2).

Ämnesområden

Plast Allmänt (83.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16929:2021

Plast - Bestämning av graden av sönderdelning av plastmaterial under bestämda komposteringsförhållanden i pilotprovning (ISO 16929:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Miljöaspekter, SIS/TK 156/AG 01

Internationell titel: Plastics - Determination of the degree of disintegration of plastic materials under defined composting conditions in a pilot-scale test (ISO 16929:2021)

Artikelnummer: STD-80028452

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-04-06

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 16929:2019