Standard Svensk standard · SS-EN 15534-1:2014+A1:2017

Kompositer tillverkade av cellulosabaserade material och termoplaster (vanligen kallad trä-polymer-kompositer (WPC) eller naturfiberkompositer (NFC)) - Del 1: Provningsmetoder för karaktärisering av föreningar och produkter

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15534-1:2014+A1:2017

Kompositer tillverkade av cellulosabaserade material och termoplaster (vanligen kallad trä-polymer-kompositer (WPC) eller naturfiberkompositer (NFC)) - Del 1: Provningsmetoder för karaktärisering av föreningar och produkter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies test methods for the determination of properties of composites made from cellulose-based materials and thermoplastics, usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC).
NOTE For editorial reasons, in EN 15534 the abbreviation "WPC" is used for ecomposites made from cellulose-based materials and thermoplastics.
This part of EN 15534 is applicable to cellular or non-cellular compounds and products, made from cellulose-based materials and thermoplastics, intended to be or being processed through plastics processing techniques, without threshold for the cellulose-based material content.
All the properties listed in this part of EN 15534 are not necessarily assessed for a given application. Test parameters and requirements of the test methods for a given application are specified in the relevant part of EN 15534.
Profiles for the management of electrical power cables, communication cables and power track systems used for the distribution of electrical power, profiles for windows or doors and profiles for guttering are not covered by EN 15534).

Ämnesområden

Träbaserade skivor Allmänt (79.060.01) Halvfabrikat av trä (79.080) Plast Allmänt (83.080.01) Övrigt (83.140.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15534-1:2014+A1:2017

Kompositer tillverkade av cellulosabaserade material och termoplaster (vanligen kallad trä-polymer-kompositer (WPC) eller naturfiberkompositer (NFC)) - Del 1: Provningsmetoder för karaktärisering av föreningar och produkter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 1: Test methods for characterisation of compounds and products

Artikelnummer: STD-8029584

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-17

Antal sidor: 68

Tillägg till: SS-EN 15534-1:2014