Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 1852-2:2020

Plaströrssystem för markförlagda självfallsledningar för avloppsvatten - Polypropylen (PP) - Del 2: Vägledning för bedömning av överensstämmelse

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 1852-2:2020

Plaströrssystem för markförlagda självfallsledningar för avloppsvatten - Polypropylen (PP) - Del 2: Vägledning för bedömning av överensstämmelse
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document gives guidance for the assessment of conformity of materials, products, joints and assemblies in accordance with the applicable part(s) of EN 1852 intended to be included in the manufacturer’s quality plan as part of the quality management system and for the establishment of certification procedures.
NOTE 1 The quality management system is expected to conform to or be no less stringent than the relevant requirements in EN ISO 9001 [1].
NOTE 2 If third-party certification is involved, the certification body is expected be accredited to EN ISO/IEC 17065 [2] or EN ISO/IEC 17021 [3], as applicable.
NOTE 3 In order to help the reader, a basic test matrix is given in Annex A.
In conjunction with EN 1852-1 this document is applicable to solid wall piping systems made of polypropylene (PP) intended to be used for:
— non-pressure underground drainage and sewerage outside the building structure (application area code “U”), and
— non-pressure underground drainage and sewerage for both buried in ground within the building structure (application area code “D”) and outside the building structure.
This is reflected in the marking of products by “U” and “UD”.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Tryckkärl - industriella rörledningar av metalliska material (23.040.05) Plaströr (23.040.20) Utvändiga avloppssystem (93.030)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 1852-2:2020

Plaströrssystem för markförlagda självfallsledningar för avloppsvatten - Polypropylen (PP) - Del 2: Vägledning för bedömning av överensstämmelse
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plaströrssystem, SIS/TK 156/AG 02

Internationell titel: Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene (PP) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity

Artikelnummer: STD-80019072

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-12-20

Antal sidor: 28

Ersätter: SIS-CEN/TS 1852-2:2016