Standard Svensk standard · SS-ISO 16422:2006

Plaströrsystem - Rör- och rördelar gjorda av orienterad PVC-O för vattentransport under tryck - Specifikationer (ISO 16422:2006, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16422:2006

Plaströrsystem - Rör- och rördelar gjorda av orienterad PVC-O för vattentransport under tryck - Specifikationer (ISO 16422:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies the general aspects of pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O), for piping systems intended to be used underground or above-ground where not exposed to direct sunlight, for water mains and services, pressurized sewer systems and irrigation systems.
The piping system according to this International Standard is intended for the conveyance of cold water under pressure, for drinking water and for general purposes up to and including 45 C, and especially in those applications where special performance requirements are needed, such as impact loads and pressure fluctuations, up to pressure ratings of 25 bars 1).
Joints constructed of other materials shall meet their own relevant standards in addition to the fitness-for-purpose requirements of this International Standard.

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20) Rördelar av plast (23.040.45) Vatteninstallationer (91.140.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16422:2006

Plaströrsystem - Rör- och rördelar gjorda av orienterad PVC-O för vattentransport under tryck - Specifikationer (ISO 16422:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plaströrssystem, SIS/TK 156/AG 02

Internationell titel: Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure - Specifications (ISO 16422:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-45527

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-09

Antal sidor: 29