Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21627-3:2009

Plast - Epoxihartser - Bestämning av klorinnehåll - Del 3: Totalt klor (ISO 21627-3:2009, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21627-3:2009

Plast - Epoxihartser - Bestämning av klorinnehåll - Del 3: Totalt klor (ISO 21627-3:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 21627 specifies a method for the determination of the total amount of chlorine in epoxy resins. The chlorine measured by this method, referred to as total chlorine, includes saponifiable organic chlorine and inorganic chlorine.

Ämnesområden

Härdplastmaterial (83.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21627-3:2009

Plast - Epoxihartser - Bestämning av klorinnehåll - Del 3: Totalt klor (ISO 21627-3:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Epoxy resins - Determination of chlorine content - Part 3: Total chlorine (ISO 21627-3:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-71226

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-09-28

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 21627-3