Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3386-1

Flexibla cellmaterial - Bestämning av spännings-töjnings egenskaper vid sammantryckning - Del 1: Lågdensitetsmaterial (ISO 3386-1:1986)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 3386-1/A1:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3386-1

Flexibla cellmaterial - Bestämning av spännings-töjnings egenskaper vid sammantryckning - Del 1: Lågdensitetsmaterial (ISO 3386-1:1986)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 139 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 139 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 822,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Cellmaterial (83.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3386-1

Flexibla cellmaterial - Bestämning av spännings-töjnings egenskaper vid sammantryckning - Del 1: Lågdensitetsmaterial (ISO 3386-1:1986)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 139 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 139 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 822,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Polymeric materials, cellular flexible - Determination of stress-strain characteristic in compression - Part 1: Low-density materials (ISO 3386-1:1986)

Artikelnummer: STD-22340

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-04-17

Antal sidor: 7