Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 14541-2:2023

Plaströrssystem - Användning av termoplastiska recyklat - Del 2: Rekommendationer för relevant karakterisering

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 14541-2:2023

Plaströrssystem - Användning av termoplastiska recyklat - Del 2: Rekommendationer för relevant karakterisering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides guidance and information for drafting product standards to specify characteristics and test methods for the utilization of thermoplastics recyclates (PVC-U, PVC-C, PE, PP, ABS) in pipes, fittings and ancillaries for thermoplastics piping systems.
This document covers recyclates with an agreed specification from all sources.
NOTE 1 This document does not cover characteristics for reworked material.
NOTE 2 This document does not cover recycling processes (e.g. chemical or mechanical).
NOTE 3 This document does not define if recycled material can be used in a specific application. The possible use of recyclates will be defined in the applicable product standard.
This document provides guidance about the relevant characteristics to be included in the agreed specification for recyclates.
This document is applicable without prejudice to any existing legislation.
For the recycling process, the transport, the testing and the use of thermoplastics recyclates, National and/or European regulations (e.g. hygienic aspects) can apply.
NOTE 4 For example, threshold levels for substances of very high concern (SVHC) as defined in the REACH-legislation which can possibly be present in thermoplastic recyclates.

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20) Rördelar av plast (23.040.45) Plaströr och plaströrskomponenter ej avsedda för vätska (83.140.30)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 14541-2:2023

Plaströrssystem - Användning av termoplastiska recyklat - Del 2: Rekommendationer för relevant karakterisering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plaströrssystem, SIS/TK 156/AG 02

Internationell titel: Plastics pipes and fittings - Utilisation of thermoplastics recyclates - Part 2: Recommendations for relevant characteristics

Artikelnummer: STD-80040860

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-02-01

Antal sidor: 24

Ersätter: SIS-CEN/TS 14541:2013