Standard Svensk standard · SS-EN ISO 75-3:2004

Plast - Bestämning av formbeständighet under belastning - Del 3: Höghållfast duroplastbundet laminat (ISO 75-3:2004)

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN ISO 75-3:2004/AC:2006
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 75-3:2004

Plast - Bestämning av formbeständighet under belastning - Del 3: Höghållfast duroplastbundet laminat (ISO 75-3:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 75 specifies a method for the determination of the temperature of deflection under load of highstrength thermosetting laminates and compression-moulded long-fibre-reinforced plastics in which the fibre length is greater than 7,5 mm. The flexural stress used is not fixed, as in ISO 75-2, but is a fraction (1/1 000) of the initial
(room-temperature) flexural modulus of the material under test. This allows the method to be applied to materials with a wide range of flexural moduli.
For additional information, see ISO 75-1:2004, clause 1.

Ämnesområden

Armerad plast (83.120) Plastlaminatskivor (83.140.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 75-3:2004

Plast - Bestämning av formbeständighet under belastning - Del 3: Höghållfast duroplastbundet laminat (ISO 75-3:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part 3: High-strength thermosetting laminates (ISO 75-3:2004)

Artikelnummer: STD-36330

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-06-04

Antal sidor: 10

Ersätter: SS-EN ISO 75-3