Standard Svensk standard · SS-EN 15632-3:2010+A1:2015

Fjärrvärmesystem - Förisolerade flexibla rörsystem - Del 3: Medierör av plast utan fast förband mellan värmeisolering och medierör - Krav och provning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard provides requirements and test methods for flexible, pre-insulated, direct buried district heating pipes with plastic service pipes and no bonding between the layers of the pipes.

This European Standard is valid for maximum operating temperatures of 95 °C and maximum operating pressures up to 10 bar for a design lifetime of at least 30 years.

This European Standard does not cover surveillance systems.

NOTE For higher temperatures or for the transport of other fluids, for example potable water, additional requirements and testing is needed. Such requirements are not specified in this European Standard.

Ämnesområden

Rörledningar och dess delar för fjärrvärme (23.040.07) Plaströr (23.040.20) Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade fjärrvärmerör, SIS/TK 300

Internationell titel: District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 3: Non bonded system with plastic service pipes; requirements and test methods

Artikelnummer: STD-105052

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-01-07

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 15632-3:2010