Standard Svensk standard · SS-EN 489-1:2019

Fjärrvärmerörsystem - Enkel- och tvillingrörsystem med förbundna komponenter för markförlagd distribution av hetvatten - Del 1: Skarvenheter av mantelrör och värmeisolering för markförlagd distribution av hetvatten enligt EN 13941-1

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 489-1:2019

Fjärrvärmerörsystem - Enkel- och tvillingrörsystem med förbundna komponenter för markförlagd distribution av hetvatten - Del 1: Skarvenheter av mantelrör och värmeisolering för markförlagd distribution av hetvatten enligt EN 13941-1
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements and test methods for joints between adjacent factory made pipe, and/or fitting and/or valve assemblies for buried hot water networks in accordance with EN 13941-1.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Rörledningar och dess delar för fjärrvärme (23.040.07) Rör av järn och stål (23.040.10) Plaströr (23.040.20) Rördelar av plast (23.040.45) Rörflänsar, kopplingar och andra röranslutningar (23.040.60) Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 489-1:2019

Fjärrvärmerörsystem - Enkel- och tvillingrörsystem med förbundna komponenter för markförlagd distribution av hetvatten - Del 1: Skarvenheter av mantelrör och värmeisolering för markförlagd distribution av hetvatten enligt EN 13941-1
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade rörsystem för fjärrvärme och fjärrkyla, SIS/TK 300

Internationell titel: District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for buried hot water networks - Part 1: Joint casing assemblies and thermal insulation for hot water networks in accordance with EN 13941-1

Artikelnummer: STD-80017709

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-10-23

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 489:2009