Standard Svensk standard · SS-EN 489:2009

Fjärrvärmesystem - Förisolerade rörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Skarvar för rörenheter med medierör av stål, värmeisolering av hård uretancellplast (PUR-skum) och mantelrör av etenplast (PE)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 489-1:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 489:2009

Fjärrvärmesystem - Förisolerade rörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Skarvar för rörenheter med medierör av stål, värmeisolering av hård uretancellplast (PUR-skum) och mantelrör av etenplast (PE)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements for joints made under field conditions between adjacent preinsulated pipes and/or fittings in district heating networks. The specified general requirements are also valid for field-made T-branches, bends, reducers, caps, etc. This European Standard covers jointing of steel service pipes by means of fusion welding, the connecting of casing ends with joint casings and the thermal insulation with poured rigid PUR foam or prefabricated PUR-foam insulation. This European Standard specifies methods for type tests of complete joints and PUR-foam for joints under laboratory conditions. The requirements of this European Standard can also be applied to casing pipe weldings/connections of on site made fittings. The requirements of this European Standard aim to obtain a technical life of the joints of at least 30 years.

Ämnesområden

Rörledningar och dess delar för fjärrvärme (23.040.07) Rör av järn och stål (23.040.10) Plaströr (23.040.20) Rördelar av plast (23.040.45) Rörflänsar, kopplingar och andra röranslutningar (23.040.60) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 489:2009

Fjärrvärmesystem - Förisolerade rörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Skarvar för rörenheter med medierör av stål, värmeisolering av hård uretancellplast (PUR-skum) och mantelrör av etenplast (PE)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade rörsystem för fjärrvärme och fjärrkyla, SIS/TK 300

Internationell titel: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for direcly buried hot water networks - Joint assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene

Artikelnummer: STD-69101

Utgåva: 3

Fastställd: 2009-03-13

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 489

Ersätts av: SS-EN 489-1:2019