Standard Svensk standard · SS-EN 13941-1:2019+A1:2021

Fjärrvärmerörsystem - Konstruktion och installation av rörsystem med förisolerade rör med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör - Del 1: Konstruktion

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13941-1:2019+A1:2021

Fjärrvärmerörsystem - Konstruktion och installation av rörsystem med förisolerade rör med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör - Del 1: Konstruktion
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 930 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 930 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 088 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements for design, calculation and installation of factory made thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks for continuous operation with treated hot water at various temperatures up to 120 ºC and occasionally with peak temperatures up to 140 ºC and maximum internal pressure 2,5 MPa. Flexible pipe systems according to EN 15632 are not under the scope of this standard.
The standard EN 13941, Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks consists of two parts:
a) prEN 13941-1: Design;
b) prEN 13941-2: Installation.
The requirements and stipulations in this part: EN 13941-1, form an unbreakable unity with those of prEN 13941-2. This part shall therefore exclusively be used in combination with prEN 13941-2.
The principles of the standard may be applied to thermal insulated pipe systems with pressures higher than 2,5 MPa, provided that special attention is paid to the effects of pressure.
Adjacent pipes, not buried, but belonging to the network (e. g. pipes in ducts, valve chambers, road crossings above ground etc.) may be designed and installed according to this standard.
This standard presupposes the use of treated water, which by softening, demineralisation, de-aeration, adding of chemicals, or otherwise has been treated to effectively prevent internal corrosion and deposits in the pipes.
NOTE For further information on water qualities to be used in district heating pipe systems see also [1].
This standard is not applicable for such units as:
a) pumps;
b) heat exchangers;
c) boilers, tanks;
d) systems behind domestic substations.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Rörledningar och dess delar för fjärrvärme (23.040.07) Rör av järn och stål (23.040.10) Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220) Centralvärme (91.140.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13941-1:2019+A1:2021

Fjärrvärmerörsystem - Konstruktion och installation av rörsystem med förisolerade rör med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör - Del 1: Konstruktion
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 930 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 930 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 088 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade rörsystem för fjärrvärme och fjärrkyla, SIS/TK 300

Internationell titel: District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1: Design

Artikelnummer: STD-80033230

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-12-27

Antal sidor: 168

Ersätter: SS-EN 13941-1:2019