Standard Svensk standard · SS-EN 17248:2019

Fjärrvärme- och fjärrkylerörsystem - Terminologi

Status: Gällande

Omfattning
This document compiles a vocabulary of terms, with their definitions, applied in the field of district heating and district cooling pipe systems with factory made system components. Only terms which are particular to the pertinent field in CEN/TC 107 are included.

Ämnesområden

Fluidsystem och komponenter (01.040.23) Rörledningar och dess delar för fjärrvärme (23.040.07)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade fjärrvärmerör, SIS/TK 300

Internationell titel: District heating and district cooling pipe systems - Terms and definitions

Artikelnummer: STD-80017704

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-10-23

Antal sidor: 28