Standard Svensk standard · SS-EN 15698-2:2019

Fjärrvärmerörsystem - Tvillingrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Del 2: Fabrikstillverkade rördelsenheter och ventilenheter för två medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15698-2:2019

Fjärrvärmerörsystem - Tvillingrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Del 2: Fabrikstillverkade rördelsenheter och ventilenheter för två medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements and test methods for fittings of factory made thermally insulated bonded twin pipe assemblies for hot water networks in accordance with EN 13941 1, comprising two steel service fittings and/or valves, polyurethane foam thermal insulation and one casing of polyethylene.
The pipe assembly can also include the following additional elements: measuring wires, spacers and diffusion barriers.
This document covers the following assemblies:
- fittings: bends, T-pieces and reducers;
- valve construction.
This document applies to fitting and valve assemblies with a minimum design pressure of 1,6 MPa (overpressure).

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Rörledningar och dess delar för fjärrvärme (23.040.07) Rör av järn och stål (23.040.10) Rördelar av metall (23.040.40) Rördelar av plast (23.040.45) Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Ventiler Allmänt (23.060.01) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15698-2:2019

Fjärrvärmerörsystem - Tvillingrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Del 2: Fabrikstillverkade rördelsenheter och ventilenheter för två medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade rörsystem för fjärrvärme och fjärrkyla, SIS/TK 300

Internationell titel: District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 2: Factory made fitting and valve assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and one casing of polyethylene

Artikelnummer: STD-80017698

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-10-23

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 15698-2:2015