Standard Svensk standard · SS-EN 15632-4:2022

Fjärrvärmerörsystem - Förisolerade flexibla rörsystem - Del 4: Medierör av metall med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör; krav och provning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15632-4:2022

Fjärrvärmerörsystem - Förisolerade flexibla rörsystem - Del 4: Medierör av metall med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör; krav och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements and test methods for flexible, factory made, buried district heating pipe systems with metallic service pipes and bonding between the layers of the pipe assemblies and thermal insulation materials of polyurethane or polyisocyanurate foam, the casing being made of polyethylene.
It is only applicable in conjunction with part 1.
This document is applicable to pipes, fittings, their joints and to joints with components made of non-plastics materials intended to be used for district heating installations.
This document is applicable to a continuous operating temperature up to 120 °C and a maximum operating temperature of 140 °C for maximum 300 h/a, and a design pressure up to 2,5 MPa for a design service life of at least 30 years.
This document does not apply to cover surveillance systems.
NOTE For higher temperatures or for the transport of other fluids, for example potable water, additional requirements and testing is needed. Such requirements are not specified in this document.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Rörledningar och dess delar för fjärrvärme (23.040.07) Rör av järn och stål (23.040.10) Rör av icke-järnmetaller (23.040.15) Plaströr (23.040.20) Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15632-4:2022

Fjärrvärmerörsystem - Förisolerade flexibla rörsystem - Del 4: Medierör av metall med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör; krav och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade rörsystem för fjärrvärme och fjärrkyla, SIS/TK 300

Internationell titel: District heating pipes - Factory made flexible pipe systems - Part 4: Bonded system with metal service pipes; requirements and test methods

Artikelnummer: STD-80035125

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-05-09

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 15632-4:2009