Standard Svensk standard · SS 143000:2022

Termiska energimätare — Validering av mätvärden

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 143000:2022

Termiska energimätare — Validering av mätvärden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar metoder för:
— validering av mätvärden från termiska energimätare,
— bedömning av mätvärdenas rimlighet och
— efterberäkning av mätvärden i avsaknad av korrekta mätvärden.
Dokumentet omfattar inte tekniska krav på termiska energimätare.
Anmärkning: För tekniska krav på termiska energimätare, se SS-EN 1434, alla delar [3].
Detta dokument är tillämpbart för leverantörer och kunder av termisk energi, samt för
leverantörer av mätutrustning och programvaror för mätvärden.

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 143000:2022

Termiska energimätare — Validering av mätvärden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Validering av mätvärden, SIS/TK 637/AG 04

Internationell titel: Thermal energy meters — Validation of measurement values

Artikelnummer: STD-80033350

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-01-05

Antal sidor: 28