Standard Svensk standard · SS-EN 253:2019

Fjärrvärmerörsystem - Enkelrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Fabrikstillverkad rörenhet bestående av ett medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies requirements and test methods for straight lengths of factory made thermally insulated bonded single pipe assemblies for hot water networks in accordance with EN 13941-1, comprising a steel service pipe, polyurethane foam thermal insulation and a casing of polyethylene.
The pipe assembly can also include the following additional elements: measuring wires, spacers and diffusion barriers.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Rörledningar och dess delar för fjärrvärme (23.040.07) Rör av järn och stål (23.040.10) Plaströr (23.040.20) Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade fjärrvärmerör, SIS/TK 300

Internationell titel: District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene

Artikelnummer: STD-80017705

Utgåva: 4

Fastställd: 2019-10-23

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN 253:2009+A2:2015