Standard Svensk standard · SS-EN 253:2019

Fjärrvärmerörsystem - Enkelrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Fabrikstillverkad rörenhet bestående av ett medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN 253:2019+A1:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 253:2019

Fjärrvärmerörsystem - Enkelrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Fabrikstillverkad rörenhet bestående av ett medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 640 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 640 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 224 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements and test methods for straight lengths of factory made thermally insulated bonded single pipe assemblies for hot water networks in accordance with EN 13941-1, comprising a steel service pipe, polyurethane foam thermal insulation and a casing of polyethylene.
The pipe assembly can also include the following additional elements: measuring wires, spacers and diffusion barriers.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Rörledningar och dess delar för fjärrvärme (23.040.07) Rör av järn och stål (23.040.10) Plaströr (23.040.20) Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 253:2019

Fjärrvärmerörsystem - Enkelrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Fabrikstillverkad rörenhet bestående av ett medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 640 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 640 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 224 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade rörsystem, SIS/TK 637/AG 01

Internationell titel: District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene

Artikelnummer: STD-80017705

Utgåva: 4

Fastställd: 2019-10-23

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN 253:2009+A2:2015