Standard Svensk standard · SS-EN 253:2009+A2:2015

Fjärrvärmesystem - Förisolerade rörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Rörenhet bestående av raka medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och mantelrör av etenplast

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 253:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 253:2009+A2:2015

Fjärrvärmesystem - Förisolerade rörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Rörenhet bestående av raka medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och mantelrör av etenplast
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements and test methods for straight lengths of prefabricated thermally insulated pipe-in-pipe assemblies for directly buried hot water networks, comprising a steel service pipe from DN 15 to DN 1200, rigid polyurethane foam insulation and an outer casing of polyethylene. The pipe assembly may also include the following additional elements: measuring wires, spacers and diffusion barriers. This standard applies only to insulated pipe assemblies, for continuous operation with hot water at various temperatures up to 120 °C and occasionally with a peak temperature up to 140 °C. The estimation of expected thermal life with continuous operation at various temperatures is outlined in Annex B.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Rörledningar och dess delar för fjärrvärme (23.040.07) Rör av järn och stål (23.040.10) Plaströr (23.040.20) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 253:2009+A2:2015

Fjärrvärmesystem - Förisolerade rörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Rörenhet bestående av raka medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och mantelrör av etenplast
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade rörsystem för fjärrvärme och fjärrkyla, SIS/TK 300

Internationell titel: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene

Artikelnummer: STD-8016946

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-10-26

Antal sidor: 64

Ersätter: SS-EN 253:2009+A1:2013

Ersätts av: SS-EN 253:2019