Standard Svensk standard · SS-EN 13757-4:2019

System för fjärrkommunikation med debiteringsmätare - Del 4: Trådlös M-Bus kommunikation

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the requirements of parameters for the physical and the link layer for systems using radio to read remote meters. The primary focus is to use the Short Range Device (SRD) unlicensed telemetry bands. The standard encompasses systems for walk-by, drive-by and fixed installations. As a broad definition, this European Standard can be applied to various application layers.

Ämnesområden

Fjärrstyrning, telemetri (33.200) Fysiska skikt (35.100.10) Länkskikt (35.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fjärrkommunikation med debiteringsmätare, SIS/TK 408

Internationell titel: Communication systems for meters - Part 4: Wireless M-Bus communication

Artikelnummer: STD-80011692

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-05-08

Antal sidor: 112

Ersätter: SS-EN 13757-4:2013