Standard Svensk standard · SS-EN 62734

Industriell processtyrning - Trådlösa nät och kommunikationsprofiler - ISA 100.11a

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 62734 A 1

Ämnesområden

Allmänt Industriell processtyrning (25.040.01) Fleroperationsmaskiner (25.040.10) Numeriskt styrda maskiner (25.040.20) Industrirobotar. (25.040.30) Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40) Övriga system (25.040.99) Tjänster (33.040.01) Teletransmissionsystem (33.040.20) Kopplings- och signalsystem (33.040.30) Telenät (33.040.35) Datakommunikationsnät (33.040.40) Linjer, förbindelser och kretsar (33.040.50) Kommunikation på elnätet (33.040.60) Övrigt (33.040.99) Öppna system Allmänt (35.100.01) Flerskiktstillämpningar (35.100.05) Fysiska skikt (35.100.10) Länkskikt (35.100.20) Nätskikt (35.100.30) Transportskikt (35.100.40) Sessionsskikt (35.100.50) Presentationsskikt (35.100.60) Tillämpningsskikt (35.100.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - ISA 100.11a

Artikelnummer: STD-3336699

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-09-19

Antal sidor: 871