Standardutveckling · SIS/TK 563

Additiv tillverkning

Additiv tillverkning är den allmänna termen för de tekniker som skapar fysiska objekt utifrån 3D modelldata genom successiv tillsats av material, oftast lager på lager. Additiv tillverkning gör det möjligt att bygga delar med mycket komplexa geometrier utan avancerade och dyra verktyg och med mycket lite materialspill. Denna teknik används för olika tillämpningar inom verkstadsindustrin, medicin, utbildning, arkitektur, kartografi, leksaker och underhållning. Syftet med standardiseringen är att underlätta för tillverkare och användare och främja utvecklingen inom området för additiv tillverkning.

Sedan 2011 pågår standardiserings-arbete inom ISO/TC 261, Additive manufacturing. Den svenska kommittén SIS/TK 563 Additiv tillverkning bevakar och deltar i det internationella arbetet för att skapa internationell standard och där arbeta för att säkerställa svenska intressen. Sverige har en strategiskt viktig roll i arbetet, som ansvarig för arbetsgruppen för terminologi, ISO/TC 261/WG 1.

En huvuddel i strategin är det nära samarbetet mellan ISO/TC 261 och ASTM F 42, där målet är att ta fram en uppsättning gemensamma standarder för additiv tillverkning. Arbetet i ISO/TC 261/WG 1 är direkt kopplat till arbetet i Joint Group Terminology.

Inom CEN har CEN/TC 438 Additive manufacturing skapats. Syftet med den europeiska kommittén är främst att göra standarderna som tas fram inom ISO/ASTM-samarbetet till europeiska standarder.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Additiv tillverkning
Arbetar nu med 47 standarder
EN ISO/ASTM 52917, Additiv tillverkning -
ISO/ASTM 52917, Additiv tillverkning -
EN ISO/ASTM 52919-1, Additiv tillverkning -
EN ISO/ASTM 52919-2, Additiv tillverkning -
ISO/ASTM 52919-1, Additiv tillverkning -
ISO/ASTM 52904, Additiv tillverkning - Produktionsprocesser - Förfarande för att metallpulverbäddsfusionprocesser skall uppfylla kritiska produktkrav
ISO/ASTM 52925, Additiv tillverkning -
EN ISO/ASTM 52925, Additiv tillverkning -
EN ISO/ASTM 52924, Additiv tillverkning - Kvalifikationsprinciper - Kvalitetsgrader för additiv tillverkning av polymerdelar
ISO/ASTM/TR 52918, Additiv tillverkning -
ISO/ASTM 52924, Additiv tillverkning - Kvalifikationsprinciper - Kvalitetsgrader för additiv tillverkning av polymerdelar
EN ISO/ASTM 52931, Additiv tillverkning - Miljöhälsa och säkerhet - Standard instruktioner för användning av metaliska material
EN ISO/ASTM 52910, Additiv tillverkning - Konstruktion - Krav, riktlinjer och rekommendationer
ISO/ASTM 52909, Additiv tillverkning -
EN ISO/ASTM 52909, Additiv tillverkning -
ISO/ASTM 52908, Additiv tillverkning -
EN ISO/ASTM 52908, Additiv tillverkning -
ISO/ASTM 52931, Additiv tillverkning - Miljöhälsa och säkerhet - Standard instruktioner för användning av metaliska material
EN ISO/ASTM 52942, Additiv tillverkning -
EN ISO/ASTM 52941, Additiv tillverkning -
ISO/ASTM 52942, Additiv tillverkning -
ISO/ASTM 52941, Additiv tillverkning -
EN ISO/ASTM 52932, Additiv tillverkning -
EN ISO/ASTM 52916, Additiv tillverkning -
ISO 52932, Additiv tillverkning -
ISO 52916, Additiv tillverkning -
EN ISO/ASTM 52900, Additiv tillverkning - Allmänna principer - Terminologi
ISO/ASTM 52900, Additiv tillverkning - Allmänna principer - Terminologi
EN ISO/ASTM TR 52912, Additiv tillverkning - Konstruktion - Funktionellt graderade komponenter av additivt tillverkade
ISO/ASTM/TR 52912, Additiv tillverkning - Konstruktion - Funktionellt graderade komponenter av additivt tillverkade
EN ISO/ASTM 52907, Additiv tillverkning - Processmaterial - Tekniska specifikationer för metallpulver
ISO/ASTM 52907, Additiv tillverkning - Processmaterial - Tekniska specifikationer för metallpulver
ISO 52903-3, Additive Manufacturing - Standard Specification for Material Extrusion Based Additive Manufacturing of Plastic Materials - Part 3: Final parts
EN ISO/ASTM 52911-1, Additiv tillverkning - Konstruktion - Del 1: Laserbaserad pulverbäddfusion av metalliska material
EN ISO/ASTM 52911-2, Additiv tillverkning - Teknisk vägledning för konstruktion till pulverbäddfusionsprocesser - Del 2: Laserbaserad pulverbäddfusion av polymera material
ISO/ASTM 52911-2, Additiv tillverkning - Teknisk vägledning för konstruktion till pulverbäddfusionsprocesser - Del 2: Laserbaserad pulverbäddfusion av polymera material
ISO/ASTM 52911-1, Additiv tillverkning - Konstruktion - Del 2: Laserbaserad pulverbäddfusion av polymera material
EN ISO 52903-3, Additive Manufacturing - Standard Specification for Material Extrusion Based Additive Manufacturing of Plastic Materials - Part 3: Final parts
EN ISO 21857, Additive manufacturing - General principles - Non-destructive testing of additive manufactured products
ISO/TR N0236, Design of Functionally Graded Additive Manufactured Parts
ISO/ASTM 52905, Additive manufacturing - General principles - Non-destructive testing of additive manufactured products
EN ISO/ASTM 52903-2, Additiv tillverkning - Specifikation för extrusionsbaserad additiv tillverkning av plastmaterial - Del 2: Process - utrustning
EN ISO 52903-1, Additive manufacturing - General principles - Standard Specification for Extrusion Based Additive Manufacturing of Plastic Materials
EN ISO/ASTM 52902, Additiv tillverkning - Referensobjekt - Vägledning för utvärdering av geometrisk prestanda hos AM-system
ISO/ASTM 52902, Additiv tillverkning - Referensobjekt - Vägledning för utvärdering av geometrisk prestanda hos AM-system
ISO/ASTM 52903-2, Additiv tillverkning - Specifikation för extrusionsbaserad additiv tillverkning av plastmaterial - Del 2: Process - utrustning
ISO/ASTM 52903-1, Additive Manufacturing - Standard Specification for Material Extrusion Based Additive Manufacturing of Plastic Materials - Part 1: Feedstock materials
Visa fler Visa färre
Deltagare 16 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
Alfred Nobel Science Park, Örebro
Arcam AB, Mölndal
Carpenter Powder Products AB, Torshälla
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Digital Metal AB, Höganäs
Electro Optical Systems Nordic AB, Göteborg
GKN Aerospace Sweden AB, Trollhättan
Ringhals AB, Väröbacka
RISE KIMAB AB, Kista
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspång
SINTEF Raufoss Manufacturing AS, RAUFOSS
Swerim AB, Kista
Tetra Pak Packaging Solutions AB, Lund
Volvo Car Group, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 261, Additive manufacturing
ISO/TC 261/JAG, ISO/TC 261 - ASTM F42 Steering group on JWG activities
ISO/TC 261/JWG 5, Joint ISO/TC 261 - ISO/TC 44/SC 14 WG: Additive manufacturing in aerospace applications
ISO/TC 261/WG 1, Terminology
ISO/TC 261/WG 2, Methods, processes and materials
ISO/TC 261/WG 3, Test methods
ISO/TC 261/WG 4, Data processing
CEN/TC 438, Additive manufacturing
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Produktionsteknik Tillverkningsprocesser Allmänt Industriell processtyrning Industrirobotar. Verktygsmaskinssystem Allmänt Verktygsmaskiner Allmänt Övrigt Skärande verktyg Allmänt Övrigt Verktyg för spånfri Allmänt Svetsning och lödning Allmänt


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

SIS/TK 563 stod som värd för internationella möten om additiv tillverkning

Över hundra av världens främsta experter inom additiv tillverkning deltog i de internationella mötena inom ISO/TC 261 och ASTM F 42 som hölls i september 2017 på SIS i Stockholm. Läs vad ordföranden för den svenska kommittén Klas Boivie från Sintef har att säga om arbetet:

https://www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter2017/iso-har-motesvecka-om-additiv-tillverkning-hos-sis/

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Katarina Widström

Katarina Widström
Projektledare
08-55552283
katarina.widstrom@sis.se

Jennifer Arleheim

Jennifer Arleheim
Projektassistent
08-55552185
jennifer.arleheim@sis.se