Standardutveckling · SIS/TK 563

Additiv tillverkning

Additiv tillverkning är den allmänna termen för de tekniker som skapar fysiska objekt utifrån 3D-modelldata genom successiv tillsats av material, oftast lager på lager. Additiv tillverkning gör det möjligt att bygga delar med mycket komplexa geometrier utan avancerade och dyra verktyg och med mycket lite materialspill. Denna teknik används för olika tillämpningar inom verkstadsindustrin, medicin, utbildning, arkitektur, kartografi, leksaker och underhållning. Syftet med standardiseringen är att underlätta för tillverkare och användare och främja utvecklingen inom området för additiv tillverkning.

Sedan 2011 pågår standardiseringsarbete inom ISO/TC 261, Additive manufacturing. Den svenska kommittén SIS/TK 563 Additiv tillverkning deltar i det internationella arbetet för att skapa internationell standard och där arbeta för att säkerställa svenska intressen. Sverige har en strategiskt viktig roll i arbetet, som ansvarig för arbetsgruppen för terminologi, ISO/TC 261/WG 1.

En huvuddel i strategin är det nära samarbetet mellan ISO/TC 261 och ASTM F 42, där målet är att ta fram en uppsättning gemensamma standarder för additiv tillverkning. Arbetet i ISO/TC 261/WG 1 är direkt kopplat till arbetet i Joint Group Terminology.

Inom CEN har CEN/TC 438 Additive manufacturing skapats. Syftet med den europeiska kommittén är främst att göra standarderna som tas fram inom ISO/ASTM-samarbetet till europeiska standarder.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Additiv tillverkning
Arbetar nu med 64 standarder
ISO/ASTM 52903-1, Additive Manufacturing - Standard Specification for Material Extrusion Based Additive Manufacturing of Plastic Materials - Part 1: Feedstock materials
ISO/ASTM 52903-2, Additiv tillverkning - Specifikation för extrusionsbaserad additiv tillverkning av plastmaterial - Del 2: Process - utrustning
EN ISO 52903-1, Additive manufacturing - General principles - Standard Specification for Extrusion Based Additive Manufacturing of Plastic Materials
EN ISO/ASTM 52903-2, Additiv tillverkning - Specifikation för extrusionsbaserad additiv tillverkning av plastmaterial - Del 2: Process - utrustning (ISO/ASTM/FDIS 52903-2:2020)
ISO/ASTM 52905, Additive manufacturing - General principles - Non-destructive testing of additive manufactured products
ISO/TR N0236, Design of Functionally Graded Additive Manufactured Parts
EN ISO 52903-3, Additive Manufacturing - Standard Specification for Material Extrusion Based Additive Manufacturing of Plastic Materials - Part 3: Final parts
ISO 52903-3, Additive Manufacturing - Standard Specification for Material Extrusion Based Additive Manufacturing of Plastic Materials - Part 3: Final parts
ISO/ASTM 52907, Additiv tillverkning - Processmaterial - Tekniska specifikationer för metallpulver
ISO/ASTM/TR 52912, Additiv tillverkning - Konstruktion - Funktionellt graderade komponenter av additivt tillverkade
EN ISO/ASTM/TR 52912, Additiv tillverkning - Konstruktion - Funktionellt graderade komponenter av additivt tillverkade
ISO/ASTM 52900, Additiv tillverkning - Allmänna principer - Terminologi
EN ISO/ASTM 52900, Additiv tillverkning - Allmänna principer - Terminologi
ISO 52916, Additiv tillverkning -
ISO/ASTM 52932, Additiv tillverkning -
EN ISO/ASTM 52916, Additiv tillverkning -
EN ISO/ASTM 52932, Additiv tillverkning -
ISO/ASTM 52941, Additiv tillverkning -
ISO/ASTM 52942, Additiv tillverkning - Kvalifikations principer - Kvalificerade maskinoperatörer av fusionsmaskiner för metallpulverbädd och utrustning som används inom flygindustrin
EN ISO/ASTM 52941, Additiv tillverkning - Systemprestanda och tillförlitlighet - Testmetod för acceptans av PBF-LB/M-maskiner för användning i flygindustrin
ISO/ASTM 52931, Additiv tillverkning - Miljöhälsa och säkerhet - Standard instruktioner för användning av metaliska material
EN ISO/ASTM 52908, Additiv tillverkning -
ISO/ASTM 52908, Additiv tillverkning -
EN ISO/ASTM 52909, Additiv tillverkning -
ISO/ASTM 52909, Additiv tillverkning -
EN ISO/ASTM 52931, Additiv tillverkning - Miljöhälsa och säkerhet - Standard instruktioner för användning av metaliska material
ISO/ASTM 52924, Additiv tillverkning - Kvalifikations principer - Kvalitetsgrader för additiv tillverkning av polymerdelar
ISO/ASTM/TR 52918, Additiv tillverkning -
EN ISO/ASTM 52924, Additiv tillverkning - Kvalifikations principer - Kvalitetsgrader för additiv tillverkning av polymerdelar (ISO/ASTM/DIS 52924:2020)
EN ISO/ASTM 52925, Additiv tillverkning - Lasersintring/laserbaserad pulverbäddfusion av polymera material - Kvalificering av material (ISO/ASTM/DIS 52925:2020)
ISO/ASTM 52925, Additiv tillverkning - Lasersintring/laserbaserad pulverbäddfusion av polymera material - Kvalificering av material
ISO/ASTM 52919-1, Additiv tillverkning - Testmetoder för sandformar för metallgjutning - Del 1: Mekaniska egenskaper
ISO/ASTM 52919-2, Additiv tillverkning - Testmetoder för sandformar för metallgjutning - Del 2: Fysikaliska egenskaper
EN ISO/ASTM 52919-2, Additiv tillverkning - Testmetoder för sandformar för metallgjutning - Del 2: Fysikaliska egenskaper
EN ISO/ASTM 52919-1, Additiv tillverkning - Testmetoder för sandformar för metallgjutning - Del 1: Mekaniska egenskaper
ISO/ASTM 52917, Additiv tillverkning - Round robin test - Vägledning för genomförande av round robin studier
EN ISO/ASTM 52917, Additiv tillverkning - Round robin test - Vägledning för genomförande av round robin studier
EN ISO/ASTM 52950, Additiv tillverkning - Generella principer - Översikt av databehandling
ISO/ASTM 52950, Additiv tillverkning - Generella principer - Översikt av databehandling
EN ISO/ASTM 52921, Additiv tillverkning - Generella principer - Standardpraxis för delpositionering, koordinatsystem och provningsmetodik
ISO/ASTM 52921, Additiv tillverkning - Generella principer - Standardpraxis för delpositionering, koordinatsystem och provningsmetodik
ISO/ASTM 52926-1, Additive manufacturing — Qualification principles — Part 1: Qualification of machine operators for metallic parts production
ISO/ASTM 52926-2, Additive manufacturing — Qualification principles — Part 2: Qualification of machine operators for metallic parts production for PBF-LB
ISO/ASTM 52926-3, Additive manufacturing — Qualification principles — Part 3: Qualification of machine operators for metallic parts production for PBF-EB
ISO/ASTM 52926-4, Additive manufacturing — Qualification principles — Part 4: Qualification of machine operators for metallic parts production for DED-LB
ISO/ASTM 52926-5, Additive manufacturing — Qualification principles — Part 5: Qualification of machine operators for metallic parts production for DED-Arc
ISO/ASTM 52936-1, Additive manufacturing — Qualification principles — Laser-based powder bed fusion of polymers — Part 1: General principles, preparation of test specimens
EN ISO/ASTM 52936-1, Additiv tillverkning - Kravspecifikation - Laserbaserad pulverbäddsfusion av polymera material - Del 1: Allmänna principer, tillverkning av testprover
EN ISO/ASTM 52926-1, Additive manufacturing — Qualification principles — Part 1: Qualification of machine operators for metallic parts production
EN ISO/ASTM 52926-2, Additive manufacturing — Qualification principles — Part 2: Qualification of machine operators for metallic parts production for PBF-LB
EN ISO/ASTM 52926-3, Additive manufacturing — Qualification principles — Part 3: Qualification of machine operators for metallic parts production for PBF-EB
EN ISO/ASTM 52926-4, Additive manufacturing — Qualification principles — Part 4: Qualification of machine operators for metallic parts production for DED-LB
EN ISO/ASTM 52926-5, Additive manufacturing — Qualification principles — Part 5: Qualification of machine operators for metallic parts production for DED-Arc
ISO/ASTM 52915, Specifikation för additiv tillverkning filformat (AMF) Version 1.2
ISO/ASTM 52933, Additive manufacturing — Environment, health and safety — Consideration for the reduction of hazardous substances emitted during the operation of the non-industrial ME type 3D printer in workplaces, and corresponding test method
ISO/ASTM 52920, Additiv tillverkning -
EN ISO/ASTM 52933 , Additive manufacturing - Environment, health and safety - Consideration for the reduction of hazardous substances emitted during the operation of the non-industrial ME type 3D printer in workplaces, and corresponding test method
EN ISO/ASTM 52920, Additiv tillverkning -
ISO/ASTM 52930 , Guideline for Installation — Operation — Performance Qualification (IQ/OQ/PQ) of laser-beam powder bed fusion equipment for production manufacturing
EN ISO/ASTM 52930, Guideline for Installation - Operation - Performance Qualification (IQ/OQ/PQ) of laser-beam powder bed fusion equipment for production manufacturing
ISO/ASTM 52935 , Additiv tillverkning - Kvalificering - Kvalifikationskrav för tekniskt ansvariga för produktion av metallkomponenter
EN ISO/ASTM 52935, Additiv tillverkning - Kvalificering - Kvalifikationskrav för tekniskt ansvariga för produktion av metallkomponenter
EN ISO/ASTM 52911-3, Additive manufacturing — Design — Part 3: Electronbeam powder bed fusion of metals
ISO/ASTM 52911-3, Additive manufacturing — Design — Part 3: Standard Guideline for Electron-based powder bed fusion of metals
Visa fler Visa färre
Utgivet 13 standarder
Deltagare 19 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, SANDVIKEN
Alfred Nobel Science Park, Örebro
AMEXCI AB, Karlskoga
Arcam AB, Mölnlycke
Carpenter Powder Products AB, Torshälla
Chalmers Tekniska Högskola Inst f Material- & tillverkningstek, GÖTEBORG
Digital Metal AB, HÖGANÄS
Electro Optical Systems Nordic AB, Göteborg
Element Materials Technology AB, Fagersta
GKN Aerospace Sweden AB, TROLLHÄTTAN
Högskolan Väst, Trollhättan
Ringhals AB, Väröbacka
RISE AB, Borås
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Siemens Energy AB, Finspång
SINTEF Raufoss Manufacturing AS, RAUFOSS
Swerim AB, Kista
Tetra Pak Packaging Solutions AB, Lund
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 22 internationella kommittéer
ISO/TC 261, Additive manufacturing
ISO/TC 261/JG 51, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Terminology
ISO/TC 261/JG 52, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Standard test artifacts
ISO/TC 261/JG 56, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Standard Practice for Metal Powder Bed Fusion to Meet Rigid Quality Requirements
ISO/TC 261/JG 57, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Process-specific design guidelines and standards
ISO/TC 261/JG 58, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Qualification, quality assurance and post processing of powder bed fusion metallic parts
ISO/TC 261/JG 59, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: NDT for AM parts
ISO/TC 261/JG 60, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Guide for intentionally seeding flaws in additively manufactured (AM) parts
ISO/TC 261/JG 61, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Guide for anisotropy effects in mechanical properties of AM part
ISO/TC 261/JG 63, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Test methods for characterization of powder flow properties for AM applications
ISO/TC 261/JG 66, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Technical specification on metal powders
ISO/TC 261/JG 68, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: EH&S for 3D printers
ISO/TC 261/JG 69, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: EH&S for use of metallic materials
ISO/TC 261/JG 78, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Safety regarding AM-machines (relating to harmonized European Standards, Type C-Standard)
ISO/TC 261/JWG 10, Joint ISO/TC 261 - ISO/TC 44/SC 14 WG: Additive manufacturing in aerospace applications
ISO/TC 261/JWG 11, Joint ISO/TC 261 - ISO/TC 61/SC 9 WG: Additive manufacturing for plastics
ISO/TC 261/WG 1, Terminology
ISO/TC 261/WG 2, Processes, systems and materials
ISO/TC 261/WG 3, Test methods and quality specifications
ISO/TC 261/WG 4, Data and Design
ISO/TC 261/WG 6, Environment, health and safety
CEN/TC 438, Additive Manufacturing
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Produktionsteknik (25) Tillverkningsprocesser (25.020) Allmänt Industriell processtyrning (25.040.01) Industrirobotar. (25.040.30) Verktygsmaskinssystem Allmänt (25.060.01) Verktygsmaskiner Allmänt (25.080.01) Övrigt (25.080.99) Skärande verktyg Allmänt (25.100.01) Övrigt (25.100.99) Verktyg för spånfri Allmänt (25.120.01) Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

SIS/TK 563 stod som värd för internationella möten om additiv tillverkning

Över hundra av världens främsta experter inom additiv tillverkning deltog i de internationella mötena inom ISO/TC 261 och ASTM F 42 som hölls i september 2017 på SIS i Stockholm. Läs vad ordföranden för den svenska kommittén Klas Boivie från Sintef har att säga om arbetet:

https://www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter2017/iso-har-motesvecka-om-additiv-tillverkning-hos-sis/

Kalender
2020
oktober
tis
13
Nästa möte via Zoom
10:00 - 15:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Ann-Sofie Sjöblom
Projektledare
ann-sofie.sjoblom@sis.se

Yamen Kadoura
Projektassistent
yamen.kadoura@sis.se