Standardutveckling · SIS/TK 563

Additiv tillverkning

Additiv tillverkning är den allmänna termen för de tekniker som skapar fysiska objekt utifrån 3D-modelldata genom successiv tillsats av material, oftast lager på lager. Additiv tillverkning gör det möjligt att bygga delar med mycket komplexa geometrier utan avancerade och dyra verktyg och med mycket lite materialspill. Denna teknik används för olika tillämpningar inom verkstadsindustrin, medicin, utbildning, arkitektur, kartografi, leksaker och underhållning. Syftet med standardiseringen är att underlätta för tillverkare och användare och främja utvecklingen inom området för additiv tillverkning.

Sedan 2011 pågår standardiseringsarbete inom ISO/TC 261, Additive manufacturing. Den svenska kommittén SIS/TK 563 Additiv tillverkning deltar i det internationella arbetet för att skapa internationell standard och där arbeta för att säkerställa svenska intressen. Sverige har en strategiskt viktig roll i arbetet, som ansvarig för arbetsgruppen för terminologi, ISO/TC 261/WG 1.

En huvuddel i strategin är det nära samarbetet mellan ISO/TC 261 och ASTM F 42, där målet är att ta fram en uppsättning gemensamma standarder för additiv tillverkning. Arbetet i ISO/TC 261/WG 1 är direkt kopplat till arbetet i Joint Group Terminology.

Inom CEN har CEN/TC 438 Additive manufacturing skapats. Syftet med den europeiska kommittén är främst att göra standarderna som tas fram inom ISO/ASTM-samarbetet till europeiska standarder.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Additiv tillverkning
Arbetar nu med 65 standarder
ISO/ASTM 52932, Additiv tillverkning -
EN ISO/ASTM 52932, Additiv tillverkning -
ISO/ASTM 52909, Additiv tillverkning - Egenskaper för färdiga detaljer - Orientering och placeringsberoende av mekaniska egenskaper för pulverbäddfusion av metalliska material
ISO/ASTM 52924, Additive manufacturing of polymers — Qualification principles — Classification of part properties
ISO/ASTM/TR 52918, Additiv tillverkning -
EN ISO/ASTM 52919-2, Additiv tillverkning - Testmetoder för sandformar för metallgjutning - Del 2: Fysikaliska egenskaper
EN ISO/ASTM 52919-1, Additiv tillverkning - Testmetoder för sandformar för metallgjutning - Del 1: Mekaniska egenskaper
ISO/ASTM/TR 52917, Additiv tillverkning - Round robin test - Vägledning för genomförande av round robin studier
ISO/ASTM 52926-1, Additiv tillverkning av metall - Kvalificeringsprinciper -Del 1: Allmän kvalificering av operatörer
ISO/ASTM 52926-2, Additiv tillverkning av metall - Kvalificeringsprinciper -Del 2: kvalificering av operatörer för PBF-LB
ISO/ASTM 52926-3, Additiv tillverkning av metall - Kvalificeringsprinciper -Del 3: kvalificering av operatörer för PBF-EB
ISO/ASTM 52926-4, Additiv tillverkning av metall - Kvalificeringsprinciper -Del 4: kvalificering av operatörer för DED-LB
ISO/ASTM 52926-5, Additiv tillverkning av metall - Kvalificeringsprinciper -Del 5: kvalificering av operatörer för DED-Arc
EN ISO/ASTM 52926-1, Additiv tillverkning av metall - Kvalificeringsprinciper -Del 1: Allmän kvalificering av operatörer
EN ISO/ASTM 52926-2, Additiv tillverkning av metall - Kvalificeringsprinciper -Del 2: kvalificering av operatörer för PBF-LB
EN ISO/ASTM 52926-3, Additiv tillverkning av metall - Kvalificeringsprinciper -Del 3: kvalificering av operatörer för PBF-EB
EN ISO/ASTM 52926-4, Additiv tillverkning av metall - Kvalificeringsprinciper -Del 4: kvalificering av operatörer för DED-LB
EN ISO/ASTM 52926-5, Additiv tillverkning av metall - Kvalificeringsprinciper -Del 5: kvalificering av operatörer för DED-Arc
ISO/ASTM 52933, Additive manufacturing — Environment, health and safety — Consideration for the reduction of hazardous substances emitted during the operation of the non-industrial ME type 3D printer in workplaces, and corresponding test method
ISO/ASTM 52920, Additiv tillverkning -
EN ISO/ASTM 52933, Additiv tillverkning - Hälsa, miljö, och säkerhet - Testmetoder för utsläpp av hälsovådliga substanser från öppna materialextrusionsmaskiner i icke-industriella miljöer
ISO/ASTM 52935 , Additiv tillverkning av metall - Kvalifikationsprinciper - kvalificering av AM- Personalkoordinator
EN ISO/ASTM 52935, Additiv tillverkning av metall - Kvalifikationsprinciper - kvalificering av AM- Personalkoordinator
ISO/ASTM 52911-3, Additive manufacturing — Design — Part 3: PBF-EB of metallic materials
ISO 5881, Corrosion of metals and alloys — Measurements of fatigue crack initiation and lifetime during a three-point bending corrosion-fatigue testing in additively manufactured dental materials
ISO/ASTM 52908:2020, Additiv tillverkning -
EN ISO/ASTM 52928, Additiv tillverkning av metall - Råmaterial - Pulverlivscykelhantering
ISO/ASTM 52928 , Additive Manufacturing of Metals — Feedstock Materials — Powder Life Cycle Management
ISO/ASTM 52938-1, Additiv tillverkning av metall- Miljö, hälsa och säkerhet- Del 1: Säkerhetskrav för PBF-LB-maskiner
EN ISO/ASTM 52938-1, Additiv tillverkning av metall- Miljö, hälsa och säkerhet- Del 1: Säkerhetskrav för PBF-LB-maskiner (ISO/ASTM DIS 52938-1:2023)
EN ISO/ASTM 52937, Additive Manufacturing of metals - Qualification principles - Qualification of designers
ISO/ASTM 52903-2/rev, Additiv tillverkning - Specifikation för extrusionsbaserad additiv tillverkning av plastmaterial - Del 2: Process - utrustning
ISO/ASTM/TR 52905, Additive manufacturing - General principles - Non-destructive testing of additive manufactured products
ISO/ASTM 52913-1, Additive manufacturing — Feedstock materials — Part 1: Parameters for characterization of powder flow properties
ISO/ASTM 52943-2, Additive manufacturing for aerospace — Process characteristics and performance — Part 2: Directed energy deposition using wire and arc
EN ISO/ASTM 52943-2, Additiv tillverkning för flygindustri - Processkaraktäristik och prestanda - Del 2: DED med ljusbåge och tråd
ISO/ASTM 52927, Additive manufacturing — General principles — Main characteristics and corresponding test methods
ISO/ASTM 52939, Additive Manufacturing for construction — Qualification principles — Structural and infrastructure elements
ISO/ASTM 52945, Additive manufacturing for Automotive — Qualification principles — Generic machine evaluation and specification of Key Performance Indicators for PBF-LB/M processes
EN ISO/ASTM 52945, Additiv tillverkning för fordonsindustrin - Kvalifikationsprinciper-Generisk maskinutvärdering och specifikation av nyckeltal för PBF-LB/M-processer
ISO/ASTM 52902, Additiv tillverkning - Referensobjekt - Vägledning för utvärdering av geometrisk prestanda hos AM-system
EN ISO/ASTM 52908, Additiv tillverkning av metalliska material - AM-detaljers egenskaper - Efterbehandling, inspektion och testning av detaljer tillverkade med PBF-processer
EN ISO/ASTM 52927, Additiv tillverkning - Allmänna principer - Huvudegenskaper och tillhörande provningsmetoder (ISO/ASTM DIS 52927:2022)
ISO/ASTM 52929, Additive manufacturing of metals — Powder bed fusion — Presentation of material properties in material data sheets
ISO 27548, Additive manufacturing of plastics — Environment, health, and safety — Test method for determination of particle and chemical emission rates from desktop material extrusion 3D printer
EN ISO 27548, Additive manufacturing of plastics - Environment, health, and safety - Test method for determination of particle and chemical emission rates from desktop material extrusion 3D printer (ISO/DIS 27548:2023)
ISO/ASTM 52953 , Additive Manufacturing for metals — General Principles — Registration of geometric data acquired from process-monitoring and for quality control
ISO/ASTM 52940, Additive manufacturing of ceramics — Feedstock materials — Characterization of ceramic slurry in vat photopolymerization
ISO/ASTM 52948, Additive manufacturing for metals — Non-destructive testing and evaluation — Imperfections classification in PBF parts
EN ISO/ASTM 52948, Additive manufacturing for metals — Non-destructive testing and evaluation — Imperfections classification in PBF parts
EN ISO/ASTM 52910, Additiv tillverkning - Konstruktion - Krav, riktlinjer och rekommendationer
ISO/ASTM 52910, Additiv tillverkning - Konstruktion - Krav, riktlinjer och rekommendationer
EN ISO/ASTM 52904, Additiv tillverkning av metalliska material - Processegenskaper och prestanda - Förfarande för att PBF/M-processer skall uppfylla kritiska produktkrav
EN ISO/ASTM 52939, Additiv tillverkning för konstruktion - Kvalifikationsprinciper- Strukturella och infrastrukturella element
ISO 52958, Additive Manufacturing of Metals — Powder Bed Fusion (PBF) — Best Practice for In-Situ Flaw Detection and Analysis for Laser-based PBF
EN ISO/ASTM 52959, Additive Manufacturing — Test Artifacts — Compression Validation Coupons for Lattice Designs
ISO/ASTM 52959, Additive Manufacturing — Test Artifacts — Compression Validation Coupons for Lattice Designs
ISO/ASTM 52957, Additive Manufacturing — Design — Parts using ceramic materials
ISO/ASTM 52937, Additive Manufacturing of metals — Qualification principles — Qualification of designers
ISO/ASTM 52960, Additive manufacturing — Qualification principles — Optical properties of fixed resolution UV engine
EN ISO/ASTM 52960, Additive manufacturing - Qualification principles - Optical properties of fixed resolution UV engine
EN ISO/ASTM 52953, Additiv tillverkning i metall - Allmänna principer - Registrering av geometriska data från processövervakning för kvalitetskontroll
ISO/ASTM 52922, Additive manufacturing — Design — Directed energy deposition of metals
EN ISO/ASTM 52922, Additive manufacturing — Design — Directed energy deposition of metals
ISO/ASTM 52951, Additive Manufacturing — Data — Data packages for AM parts
Visa fler Visa färre
Utgivet 31 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 18 företag och organisationer
Additive Innovation & Manufacturing Sweden AB, Frösön
Amexci AB, Karlskoga
Arcam AB, Mölnlycke
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Digital Metal AB, Höganäs
Element Materials Technology AB, Linköping
GKN Aerospace Sweden AB, Trollhättan
Högskolan Väst, Trollhättan
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Ringhals AB, Väröbacka
Rise Research Institutes of Sweden AB, Borås
Saab AB, Linköping
Sandvik Machining Solutions AB, Hägersten
Siemens Energy AB, Finspång
Sintef Manufacturing AS, RAUFOSS
SWERIM AB, Kista
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 27 internationella kommittéer
ISO/TC 261, Additive manufacturing
ISO/TC 261/JG 51, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Terminology
ISO/TC 261/JG 52, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Standard test artifacts
ISO/TC 261/JG 54, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Fundamentals of Design
ISO/TC 261/JG 56, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Standard Practice for Metal Powder Bed Fusion to Meet Rigid Quality Requirements
ISO/TC 261/JG 57, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Process-specific design guidelines and standards
ISO/TC 261/JG 58, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Qualification, quality assurance and post processing of powder bed fusion metallic parts
ISO/TC 261/JG 59, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: NDT for AM parts
ISO/TC 261/JG 61, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Mechanical properties characterization of additively manufactured metallic materials
ISO/TC 261/JG 63, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Test methods for characterization of powder flow properties for AM applications
ISO/TC 261/JG 68, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: EH&S for 3D printers
ISO/TC 261/JG 69, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: EH&S for use of metallic and polymer materials
ISO/TC 261/JG 71, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Powder quality assurance
ISO/TC 261/JG 73, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Digital product definition and data management
ISO/TC 261/JG 78, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Safety regarding AM-machines (relating to harmonized European Standards, Type C-Standard)
ISO/TC 261/JG 79, Joint ISO/TC 261- ASTM F 42 Group: Qualification for AM processes in automotive applications
ISO/TC 261/JG 80, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Quality requirements for additive manufacturing in building & construction (structural and infrastructure elements)
ISO/TC 261/JG 81, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Metallic materials for additive manufacturing
ISO/TC 261/JG 82, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Characterization of ceramic feedstock materials
ISO/TC 261/JWG 10, Joint ISO/TC 261 - ISO/TC 44/SC 14 WG: Additive manufacturing in aerospace applications
ISO/TC 261/JWG 11, Joint ISO/TC 261 - ISO/TC 61/SC 9 WG: Additive manufacturing for plastics
ISO/TC 261/WG 1, Terminology
ISO/TC 261/WG 2, Processes, systems and materials
ISO/TC 261/WG 3, Test methods and quality specifications
ISO/TC 261/WG 4, Data and Design
ISO/TC 261/WG 6, Environment, health and safety
CEN/TC 438, Additive Manufacturing
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Produktionsteknik (25) Tillverkningsprocesser (25.020) Allmänt Industriell processtyrning (25.040.01) Industrirobotar. (25.040.30) Verktygsmaskinssystem Allmänt (25.060.01) Verktygsmaskiner Allmänt (25.080.01) Övrigt (25.080.99) Skärande verktyg Allmänt (25.100.01) Övrigt (25.100.99) Verktyg för spånfri Allmänt (25.120.01) Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal (SIS Dokument)
Klicka här

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.
Läs mer

SIS/TK 563 stod som värd för internationella möten om additiv tillverkning

Över hundra av världens främsta experter inom additiv tillverkning deltog i de internationella mötena inom ISO/TC 261 och ASTM F 42 som hölls i september 2017 på SIS i Stockholm. Läs vad ordföranden för den svenska kommittén Klas Boivie från Sintef har att säga om arbetet

Läs mer

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Ann-Sofie Sjöblom
Projektledare
ann-sofie.sjoblom@sis.se

Yamen Kadoura
Projektkoordinator
yamen.kadoura@sis.se

Håkan Brodin
Ordförande
Siemens Energy AB