Nyhet · 2017-09-19

ISO har mötesvecka om additiv tillverkning hos SIS

Intresset för additiv tillverkning, 3D-tekniker, är stort världen över. Den här veckan samlas de allra främsta experterna från en rad länder i SIS lokaler i Stockholm.

Hej Klas Boivie, vad är spännande med standardiseringsarbetet ur svenskt perspektiv just nu?

Just nu pågår en väldigt snabb utveckling inom det här teknikområdet. De viktigaste utmaningarna handlar om industrialisering av tekniken och utveckling av en fungerande internationell marknad för varor, produkter och tjänster med anknytning till additiv tillverkning. Som land har Sverige sällsynt goda förutsättningar för att kunna dra nytta och vinna konkurrensfördelar med additiv tillverkning. Vi har en väl utvecklad och relativt tekniskt avancerad tillverkningsindustri, väl utbyggd infrastruktur och hög kompetens inom digitalisering och IT-lösningar inom industrin, samt är världsledande som leverantör av metallpulver. Metallpulver är en viktig råvara i många av de processer som nu håller på att införas som viktig produktionsmetod inom allt flera industribranscher. Där har vi flera företag som Carpenter, Höganäs och Sandvik som är viktiga aktörer. I användarledet har Siemens Industrial Turbo Machinery, varit banbrytande med att ta additiv tillverkning i bruk inom produktionen.

Varför är det positivt att ha mötesveckan här i Sverige?

Sammantaget utgör experterna och delegaterna som kommer hit den största koncentrationen av expertis på additiv tillverkning som existerar på någonstans i världen. Att samla dem här i Sverige ger svenska aktörer och intressenter en unik möjlighet att utveckla sina kontaktnät inom den här branschen. Samtidigt får fler svenska medlemmar en möjlighet att kunna delta i olika möten för att mer konkret se vad som händer, och vad som de har intresse av att engagera sig mera i. Deltagare från svensk industri och organisationer får helt enkelt större möjlighet att påverka, och utveckla sina nätverk i branschen. Totalt har vi drygt 100 föranmälda delegater från hela världen! Europa är naturligtvis väl representerat, men också USA, Kina, Japan och Korea har skickat stora delegationer. Det kommer representanter från vitt skilda branscher som flyg, medicin och fordons-, och övrig verkstadsindustri, men också universitet och forskning institut. Det kommer både programvaruingenjörer och läkare, beslutsfattare, konsulter, akademiker, maskinoperatörer och forskare. Ja, hela spektrat av intressenter kring den här mångsidiga teknologin.

På vilket sätt kan standarder underlätta och användas?

Det unika med standardisering inom just det här området är att ISO och ASTM International har tagit ett gemensamt grepp och beslutat att utveckla och publicera standarder tillsammans, med den gemensamma målsättningen att undvika konkurrerande och motsägande standarder, för att i stället få en komplett och enhetlig uppsättning internationella standarder som täcker upp hela området. Det kommer att lägga grunden för en internationell marknad för både varor och tjänster där förutsättningarna blir lika för alla. Man skulle kunna säga att målet är att skapa en enhetlig intellektuell infrastruktur som kommer att förenkla för innovation och handel av varor, produkter och tjänster inom, och med anknytning till additiv tillverkningsteknik.


Klas Boivie på forskningsinstitutet SINTEF är ordförande i SIS/TK 563 för additiv tillverkning, samt sammankallande ordförande i ISO/TC261/WG 1 (som är ISO:s arbetsgrupp för att utveckla en termonologistandard, d.v.s. en gemensam samling av viktiga begrepp och deras definitioner), och även ansvarig för ISO/ASTM JG51, en gemensam arbetsgrupp för både ISO och ASTM som utvecklar och underhåller en gemensam ISO/ASTM standard-terminologi för additiv tillverkning.

Kommitté för additiv tillverkning

SIS kommitté för additiv tillverkning utvecklar standarder som underlättar för tillverkare och användare och som främjar utvecklingen inom området.

Att delta i kommittén innebär att du får viktig förhandsinformation om framtida riktlinjer på området och ger tillgång till ett värdefullt nätverk.