Standardutveckling · SIS/TK 408

Fjärrkommunikation med debiteringsmätare

Eftersom många energibolag spänner över flera energislag är det viktigt med en kommunikationsstandard som är gemensam för alla typer av förbrukningsmätare för värme, gas, vatten och el, vid avläsning, tariffomställningar m.m. En gemensam europastandard för kommunikationen mellan energibolagen och debiteringsmätaren hos kunden behövs, inte minst med tanke på kraven på "smart metering" som växer sig allt starkare i Europa.

Projektet omfattar standarder för fjärrkommunikation med debiteringsmätare, dvs. kommunikation mellan datorn, som ofta finns hos ett energibolag, och debiterings¬mätaren som sitter hos kunden.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Fjärrkommunikation med debiteringsmätare
Utgivet 12 standarder
Deltagare 4 företag och organisationer
Energiforsk AB, Stockholm
Kamstrup A/S, SKANDERBORG
Stockholm Exergi AB, Stockholm
Tekniska Verken Linköping Nät AB, Linköping
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
CEN/TC 294, Communication systems for meters
CEN/TC 294/WG 2, Application layers
CEN/TC 294/WG 4, Data exchange for meters on bus-systems and interfaces
CEN/TC 294/WG 5, Communication with meters using radio
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Informationsteknik, kontorsutrustning Öppna system (OSI) Fysiska skikt Länkskikt Radiokommunikation Övrigt Fjärrstyrning, telemetri