Standardutveckling · SIS/TK 408

Fjärrkommunikation med debiteringsmätare

Eftersom många energibolag spänner över flera energislag är det viktigt med en kommunikationsstandard som är gemensam för alla typer av förbrukningsmätare för värme, gas, vatten och el, vid avläsning, tariffomställningar m.m. En gemensam europastandard för kommunikationen mellan energibolagen och debiteringsmätaren hos kunden behövs, inte minst med tanke på kraven på "smart metering" som växer sig allt starkare i Europa.

Projektet omfattar standarder för fjärrkommunikation med debiteringsmätare, dvs. kommunikation mellan datorn, som ofta finns hos ett energibolag, och debiteringsmätaren som sitter hos kunden.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Fjärrkommunikation med debiteringsmätare
Utgivet 12 standarder
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Informationsteknik, kontorsutrustning (35) Öppna system (OSI) (35.100) Fysiska skikt (35.100.10) Länkskikt (35.100.20) Radiokommunikation (33.060) Övrigt (33.060.99) Fjärrstyrning, telemetri (33.200)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Varför ska man delta i SIS/TK 408?

Gå in och läs projektbladet för SIS/TK 408 där vi berättar om fördelarna med att vara med i kommittén.

Läs projektbladet här

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bledar Beqiri
Projektledare
+46704269859
bledar.beqiri@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se