Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17167:2018

Fjärrkommunikation med debiteringsmätare - Medföljande TR till EN 13757-2, -3 och -7, Exempel och kompletterande information

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report contains additional information to the requirements determined in EN 13757-2, EN 13757-3 and EN 13757–7, in particular examples for the implementation, datagram examples secured by security mechanism of part 7 and additional non-normative requirements beyond meter communication itself.

Ämnesområden

Fjärrstyrning, telemetri (33.200) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99) Elinstallationer (91.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fjärrkommunikation med debiteringsmätare, SIS/TK 408

Internationell titel: Communication system for meters - Accompanying TR to EN 13757-2,-3 and -7, Examples and supplementary information

Artikelnummer: STD-80006633

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-13

Antal sidor: 96