Standardutveckling · SIS/TK 639

Digitala produktpass

Tänk om du kunde se hur miljövänlig din skjorta är, hur du kan reparera din möbel eller vilka aktörer som var inblandade i tillverkning av bilen du kör. Med digitala produktpass kan det bli möjligt. De är som digitala identitetskort för varje produkt som berättar allt du behöver veta om dess ursprung och hållbarhet. De hjälper dig att göra smarta och gröna val som gynnar både dig och planeten. Digitala produktpass är en del av EU:s gröna giv och kommer öka spårbarhet och transparens för alla produkter i EU.

Digitala produktpass innebär att produkter får en digital identitet som ger information om deras ursprung, innehåll, prestanda, underhåll, reparation, återanvändning och återvinning. Digitala produktpass är ett verktyg för att främja och underlätta övergången till en cirkulär ekonomi, som handlar om att använda resurser på ett smart och effektivt sätt så att de kan återanvändas, återvinnas eller återföras till naturen.

Digitala produktpass är en del av EU:s gröna giv, som är en strategi för att göra Europa klimatneutralt till 2050. Ett av de viktigaste lagförslagen som ingår i detta är Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), som ska sätta krav på produkters cirkularitet och andra hållbarhetsaspekter. ESPR kommer att införa digitalt produktpass som ett obligatoriskt verktyg för att ge information om produkters hållbarhet.

ESPR och regleringar kring digitala produktpass kommer påverka alla branscher. Behovet är stort av att lära av varandra och bygga samförståelse kring hur dessa regler ska förstås och implementeras. EU-kommissionen har beslutat att använda standarder som verktyg för att uppnå detta.

I SIS tekniska kommitté samlas företag, myndigheter och organisationer i ett unikt nationellt såväl internationellt nätverk som tillsammans påverkar innehållet i kommande standarder. Genom att dessa aktörer från olika branscher samlas inom standardiseringen, möjliggörs brett deltagande av länder och brett förankrade överenskommelser. 

Webbinarium från den 11 december 2023

Presentationen från webbinariet i pdf.

Mer information om kommitténs arbete:

Deltagare 12 företag och organisationer
Alleima EMEA AB, Sandviken
Arbio AB, Stockholm
Auki AB, Stockholm
Blue Cromos Management AB, Malmö
Föreningen Svensk Handel, Stockholm
GS1 Sweden AB, Stockholm
H&M Hennes & Mauritz GBC AB, Stockholm
KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Sigma Technology Solutions Group AB, Göteborg
Swin Technologies AB, Nacka
Zatisfy AB, Umeå
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
CEN/CLC/JTC 24, Digital Product Passport (DPP)
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Laura Linnala
Projektledare
laura.linnala@sis.se

Hanna Axelsson
Vice projektledare
hanna.axelsson@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se