Standardutveckling · SIS/TK 252

Utrustning för avfallshantering

SIS/TK 252 omfattar de flesta typer av utrustning för avfallshantering, inklusive balpressar, och deltar aktivt det internationella standardiseringsarbetet inom ISO och CEN för att åstadkomma en harmonisering av tekniska bestämmelser. Fokus ligger på maskinsäkerhet för att åstadkomma en säker avfallshantering och för att minimera avfallshanteringens miljöpåverkan. Kommitténs arbete är primärt inriktat på ett aktivt deltagande i den internationella standardiseringen inom CEN/TC 183, CEN/TC 397 samt ISO/TC 297.

Utgångspunkten för kommitteens arbete är att all utrustning för avfallshantering som sätts på marknaden uppfyller samhällets och användarens krav när det gäller säkerhet, miljö och hållbarhet. Med standarder som tillämpas av alla berörda parter behöver inga missförstånd uppstå och tillfredsställande säkerhet kan uppnås. Standardiseringen underlättar därmed också den internationella handeln genom att tekniska handelshinder reduceras.

Hanteringen av avfall är en politisk nyckelfråga inom EU och globalt. Ansträngningar görs för att minska avfallsprodukter men stora mängder måste ändå förflyttas och transporteras. Det har därför tagits fram standarder med tekniska krav och säkerhetskrav för avfallsbehållare samt teknisk utrustning för lyftanordningar och fordonspåbyggnader och även de delar av fordonschassit som är avsedda för manövrering av fordonspåbyggnaden. På senare år har även standardisering av balpressar (vertikal- och horisontalpressar) samt kompaktorer inletts.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete
Arbetar nu med 7 standarder
SS 3660-1, Mobila avfallsbehållare — Del 1: Behållare med två hjul och volymer upp till 400 l, för kamlyftanordningar för grepp i utförande C — Mått och utförande
SS 3660-2, Mobila avfallsbehållare — Del 2: Behållare med fyra hjul och volymer upp till 1300 l, med plant lock, för tapp- och/eller kamlyftanordningar för grepp i utförande C — Mått och utförande
EN 17367, Avfallshantering - Datakommunikation mellan kommunikationshanteringssystem och back-office-system för stationära behållare
ISO 24159, Safety requirements for manually-loading waste collection and transport vehicles
ISO 24160, Technical standard for odor and wastewater control of waste collection and transport vehicles
ISO 24161, Terminology for waste collection and transportation management
ISO 24162, Test method of energy consumption of waste collection and transport vehicles
Visa fler Visa färre
Utgivet 27 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
Ab Närpes Trä & Metall, Närpes
Avfall Sverige AB, Malmö
Botek Systems AB, Ulricehamn
Botek Systems AB, Järfälla
GeesinkNorba AB, KALMAR
JOAB Försäljnings AB, Göteborg
JOAB Försäljnings AB, Blomstermåla
Orwak AB, Sävsjö
PWS Nordic AB, PERSTORP
Ragn-Sellsföretagen AB, Sollentuna
SULO Nordic AB, Trelleborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 297, Waste collection and transportation management
ISO/TC 297/WG 1, Terminology
ISO/TC 297/WG 2, Waste collection and transport vehicles
CEN/TC 183, Waste management
CEN/TC 183/WG 1, Waste containers
CEN/TC 183/WG 2, Waste collection vehicles and their associated lifting devices
CEN/TC 183/WG 3, Identification and/or determination of the quantity of waste
CEN/TC 397, Baling presses - Safety requirements
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Daniel Hedlund
Projektledare
daniel.hedlund@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se