Standardutveckling · SIS/TK 252

Utrustning för avfallshantering

Sopor och sophantering är ett område som engagerar många eftersom avfall är något som aldrig kommer att försvinna som företeelse där människan finns. Sopor skall förflyttas i kärl och med fordon samt också komprimeras. Hela denna kedja av avfallshantering är en "evighetsföreteelse" som oftast sker i direkt närhet av människan vilket kräver säker och miljövänlig hantering.

Hanteringen av avfall är en politisk nyckelfråga inom EU. Ansträngningar görs för att minska avfallsprodukter men stora mängder måste ändå förflyttas och transporteras. Det har därför tagits fram standarder med tekniska krav och säkerhetskrav för avfallsbehållare samt teknisk utrustning för lyftanordningar och fordonspåbyggnader och även de delar av fordonschassit som är avsedda för manövrering av fordonspåbyggnaden. På senare år har även standardisering av balpressar (vertikal- och horisontalpressar) samt kompaktorer inletts.

Några exempel på områden som genomgår standardisering

– behållare för selektiv insamling av avfall (prEN 13071)

– identifiering och bestämning av kvantitet för avfall

– revidering av EN 1501-1 baklastade avfallsfordon

– sidlastade avfallsfordon (prEN 1501-2)

– frontlastade avfallsfordon (prEN 1501-3)

– regler för bullerprovning av avfallsfordon (prEN 1501-4)

– lyftanordningar för avfallsfordon (prEN 1501-5)

– EMC-krav för avfallsfordon (prEN 1501-6)

– Vertikal- och horisontalbalpressar samt kompaktorer

Påverka nationellt och internationellt

Projektet omfattar hela det verksamhetsområde som CEN/TC 183 "Waste Management" omfattar d.v.s standardisering inom området utrustningar för avfallshantering inklusive utrustningar för renhållning av vägar. I första hand beaktas tekniska och logistiska aspekter. Projektet omfattar inte karakterisering av avfall. Projektet täcker även hela det område som CEN/TC 397 Bailing Presses – Safety Requirements omfattar.

Projektet har som mål att:

• bereda svenska företag/myndigheter/organisationer tillfälle att medverka vid utarbetande av europeiska standarder för produkter och procedurer som används för uppsamling, transport, lagring och omlastning av fast och flytande avfall

• aktivt medverka till att standardiseringsärendena följer beslutad tidplan att omsätta europeisk standard till svensk standard.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter med flera. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 14 standarder
SS 3660-1, Mobila avfallsbehållare — Del 1: Behållare med två hjul och volymer upp till 400 l, för kamlyftanordningar för grepp i utförande C — Mått och utförande
SS 3660-2, Mobila avfallsbehållare — Del 2: Behållare med fyra hjul och volymer upp till 1300 l, med plant lock, för tapp- och/eller kamlyftanordningar för grepp i utförande C — Mått och utförande
EN 1501-1, Avfallshanteringsfordon - Allmänna krav och säkerhetskrav - Del 1: Baklastade avfallshanteringsfordon
EN 1501-2, Avfallshanteringsfordon - Allmänna krav och säkerhetskrav - Del 2: Sidolastade avfallshanteringsfordon
EN 1501-3, Avfallshanteringsfordon - Allmänna krav och säkerhetskrav - Del 3: Frontlastade avfallshanteringsfordon
EN 1501-5, Avfallshanteringsfordon - Allmänna krav och säkerhetskrav - Del 5: Lyftanordningar för avfallshanteringsfordon
EN 14803, Identifiering och/eller bestämning av avfallsmängd
EN 17367, Avfallshantering - Datakommunikation mellan kommunikationshanteringssystem och back-office-system för stationära behållare
EN 17366, Avfallshantering - Åtkomstkontroll - Identifiering och behörighet
EN 16486:2014/A1:2018, Maskiner för kompaktering av avfall eller återvinningsfraktioner - Kompaktorer - Säkerhetskrav
ISO 24159, Safety requirements for manually-loading waste collection and transport vehicles
ISO 24160, Technical standard for odor and wastewater control of waste collection and transport vehicles
ISO 24161, Terminology for waste collection and transportation management
ISO 24162, Test method of energy consumption of waste collection and transport vehicles
Visa fler Visa färre
Utgivet 26 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
Ab Närpes Trä & Metall, Närpes
Avfall Sverige AB, Malmö
Botek Systems AB, Ulricehamn
Botek Systems AB, Järfälla
GeesinkNorba AB, Kalmar
JOAB Försäljnings AB, Göteborg
JOAB Försäljnings AB, Blomstermåla
Orwak AB, Sävsjö
PWS Nordic AB, Perstorp
Ragn-Sellsföretagen AB, Sollentuna
SULO Nordic AB, Trelleborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 297, Waste collection and transportation management
CEN/TC 183, Waste management
CEN/TC 183/WG 1, Waste containers
CEN/TC 183/WG 2, Waste collection vehicles and their associated lifting devices
CEN/TC 183/WG 3, Identification and/or determination of the quantity of waste
CEN/TC 397, Baling presses - Safety requirements
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Daniel Hedlund
Projektledare
daniel.hedlund@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se

Relaterat