Standardutveckling · SIS/TK 252

Utrustning för avfallshantering

SIS/TK 252 omfattar de flesta typer av utrustning såsom t.ex. mobila och stationära avfallsbehållare, avfallshanteringsfordon, balpressar, vägning och identifiering av avfall samt elektronisk kommunikation mellan fordon och utrustning. Kommittén deltar aktivt det internationella standardiseringsarbetet inom ISO och CEN för att åstadkomma en harmonisering av tekniska bestämmelser. Fokus ligger på maskinsäkerhet för att åstadkomma en säker avfallshantering och för att minimera avfallshanteringens miljöpåverkan. SIS/TK 252 omfattar inte utrustning för slamhantering, snöröjning och vägunderhåll.

Utgångspunkten för kommitteens arbete är att all utrustning för avfallshantering som sätts på marknaden uppfyller samhällets och användarens krav när det gäller säkerhet, hälsa och miljö. När gemensamma standarder tillämpas av alla berörda parter behöver inga missförstånd uppstå och tillfredsställande säkerhet kan uppnås. Standardiseringen underlättar därmed också den internationella handeln genom att tekniska handelshinder reduceras.

Att delta i kommittén är ett effektivt sätt att tillgodose den egna organisationen med korrekt och väsentlig information om viktiga standarder för branschen. Deltagandet gör det möjligt att bidra med kunskap och expertis vid framtagandet av standarder som är av betydelse för kommittén och svenska intressenter och som kan vara kritiska för den egna verksamhetsutvecklingen.

Deltagarna i SIS/TK 252 ges en unik möjlighet att:

  • påverka utformningen av standarder med syftet att minska skaderisken vid arbeten med utrustning för avfallshantering.
  • påverka utformningen av standarder med syftet att minska miljöpåverkan vid avfallshantering.
  • påverka utformningen och implementering av standarder inom Europeiska unionens maskinsäkerhetsarbete, standarder som tolkar maskindirektivet och som efter harmonisering är underlag för CE-märkning.
  • påverka det globala standardiseringsarbetet inom ISO för att säkerställa att svenska intressen tas tillvara och att standarderna återspeglar den tekniska utvecklingen.

Mer information om kommitténs arbete:

Användandet av standarder Läs mer
Utgivet 32 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 252/AG 1, Delade avfallskärl
Deltagare 12 företag och organisationer
AB Närpes Trä & Metall, Närpes
Avfall Sverige AB, Malmö
Botek Systems AB, Ulricehamn
Botek Systems AB, Järfälla
GeesinkNorba AB, Kalmar
Joab Försäljnings AB, Göteborg
Joab Försäljnings AB, Blomstermåla
Orwak AB, Sävsjö
PWS Nordic AB, Perstorp
San Sac AB, Linköping
Scania CV AB, Södertälje
Tamtron AB, Karlstad
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 297, Waste collection and transportation management
ISO/TC 297/WG 1, Terminology
ISO/TC 297/WG 2, Waste collection and transport vehicles
CEN/TC 183, Waste management
CEN/TC 183/WG 1, Waste containers
CEN/TC 183/WG 2, Waste collection vehicles and their associated lifting devices
CEN/TC 183/WG 3, Identification and/or determination of the quantity of waste
CEN/TC 397, Baling presses - Safety requirements
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Verksamhetsplan 2024

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Daniel Hedlund
Projektledare
0735824369
daniel.hedlund@sis.se

Ulla Hihldor
Projektkoordinator
ulla.hihldor@sis.se

Per Nordenskiöld
Ordförande
Botek Systems AB