Standard Svensk standard · SS-EN 13071-2:2019

Stationära avfallsbehållare med volymer upp till 5 000 l, topplyfta och bottentömda - Del 2: Tilläggskrav för underjordiska eller delvis underjordiska system

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the additional requirements for underground or partly underground systems top lifted and bottom emptied, used for collection of solid non-hazardous wastes with a capacity up to 5 000 l.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel: Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 2: Additional requirements for underground or partly underground systems

Artikelnummer: STD-80012866

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-07-15

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13071-2:2008+A1:2013