Standard Svensk standard · SS-EN 17366:2020

Avfallshantering - Kontroll av åtkomst till avfallsbehållare - Identifiering och behörighet

Status: Gällande

Omfattning
This document is used in the framework of the waste processing industry and defines the processing of relevant information for the deposit of garbage between access chips and the collection container systems. This document is not intended to be used for container identification. NOTE The container identification is covered by EN 14803. This document provides the technical specification and the restrictions that are defined on top of ISO/IEC 14443-1, ISO/IEC 14443-2 and ISO/IEC 14443-3.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel: Waste management - Access control to collection containers - Identification and authorization

Artikelnummer: STD-80022384

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-06-10

Antal sidor: 16