Standard Svensk standard · SS-EN 15132:2006

Skydd för mobila avfallsbehållare med volymer upp till 1700 l - Prestandakrav och provningsmetoder

Status: Gällande

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-46487

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-09-22

Antal sidor: 14