Standard Svensk standard · SS-EN 16815:2019

CleANopen - Applikationsprofil för kommunala fordon

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard provides a set of CANopen application profile specifications that describes the CleANopen embedded body control network of municipal vehicles, e.g. refuse collecting trucks. It specifies the CANopen communication interfaces and the application functionality of several functional elements (virtual devices). It does not specify CANopen devices. The CleANopen application profile specifications consist of several parts dealing with the following: - general definitions; - functionality of the virtual devices; - pre defined PDOs and SDOs; - application objects.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) Fordon för särskilda ändamål (43.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel: CleANopen - Application profile for municipal vehicles

Artikelnummer: STD-80010752

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-04-03

Antal sidor: 988