Standard Svensk standard · SS-EN 12574-3:2017

Stationära avfallsbehållare - Del 3: Säkerhetskrav

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12574-3:2017

Stationära avfallsbehållare - Del 3: Säkerhetskrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of EN 12574 specifies essential safety and health requirements for stationary waste containers (in the text also called containers), not including special containers for hazardous waste.
NOTE To help in the understanding of the requirements they are not split into separate safety, ergonomic and health sections but are divided into chapters dealing with constructional units.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12574-3:2017

Stationära avfallsbehållare - Del 3: Säkerhetskrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel: Stationary waste containers - Part 3: Safety and health requirements

Artikelnummer: STD-8024971

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-02-09

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 12574-3:2006