Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16596:2013

Elektriskt - elektroniskt gränssnitt mellan chassi och påbyggnad på renhållningsfordon

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report proposes a standardized interface between the chassis-cab and the bodywork of refuse collection vehicles. The solution, initially for vehicles with hard wired interface and CAN interface, is developed into full CAN communication between the bodywork and the chassis-cab.

Ämnesområden

Fordonsinformatik, datasystem i fordon (43.040.15) Fordon för särskilda ändamål (43.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-100391

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-12-10

Antal sidor: 84