Standard Svensk standard · SS-ISO 24160:2022

Avfallshanteringsfordon - Förebyggande och kontroll av lukt och lakvatten från avfall (ISO 24160:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 24160:2022

Avfallshanteringsfordon - Förebyggande och kontroll av lukt och lakvatten från avfall (ISO 24160:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies methods for preventing the spread of waste odour and the leakage of leachate during the collection and transportation of waste in refuse collection vehicles (RCVs), when the control of the spread of waste odour and leakage of leachate is required in order to protect the surrounding environment.


This document is not applicable in cases when it is not necessary to provide control of waste odour or leachate due to the composition or packaging of waste and there is no influence on the environment due to the loaded waste.

Ämnesområden

Fordon för särskilda ändamål (43.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 24160:2022

Avfallshanteringsfordon - Förebyggande och kontroll av lukt och lakvatten från avfall (ISO 24160:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel: Refuse collection vehicles — Waste odour and leachate prevention and control (ISO 24160:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80035835

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-06-07

Antal sidor: 20