Standard Svensk standard · SS-EN 13071-1:2019

Stationära avfallsbehållare med volymer upp till 5 000 l, topplyfta och bottentömda - Del 1: Allmänna krav

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13071-1:2019

Stationära avfallsbehållare med volymer upp till 5 000 l, topplyfta och bottentömda - Del 1: Allmänna krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements of stationary containers, top lifted and bottom emptied, used for collection of solid non-hazardous wastes, with capacity up to 5 000 l.
This document specifies general characteristics of such containers and their accessories, test methods and safety requirements as well as recommendations for installation, maintenance and cleaning operations.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13071-1:2019

Stationära avfallsbehållare med volymer upp till 5 000 l, topplyfta och bottentömda - Del 1: Allmänna krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel: Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 1: General requirements

Artikelnummer: STD-80012865

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-07-15

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 13071-1:2008/AC:2010 , SS-EN 13071-1:2008