Standard Svensk standard · SS-EN 840-1:2020/AC:2020

Mobila avfallsbehållare - Del 1: Behållare med två hjul och volymer upp till 400 l, för kamlyftanordningar - Mått och utförande

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies dimensions and design requirements of mobile waste and recycling containers with 2 wheels, with capacity up to 400 l to be used by comb lifting devices.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel: Mobile waste and recycling containers - Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 l for comb lifting devices - Dimensions and design

Artikelnummer: STD-80026423

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-12-02

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 840-1:2020