Standard Svensk standard · SS-EN 12574-2:2017

Stationära avfallsbehållare - Del 2: Prestandakrav och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This part of EN 12574 specifies the test methods for stationary waste containers (in the text also called containers) according to prEN 12574-1. It also specifies the target requirements to be reached either during or after the tests.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8024970

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-02-09

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 12574-2:2006