Standard Svensk standard · SS-EN 840-6:2020

Mobila avfallsbehållare - Del 6: Säkerhetskrav

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 840-6:2020

Mobila avfallsbehållare - Del 6: Säkerhetskrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard provides the essential safety, health and ergonomic requirements for mobile waste and recycling containers according to EN 840-1 to EN 840-4, not including hazardous wastes containers.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 840-6:2020

Mobila avfallsbehållare - Del 6: Säkerhetskrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel: Mobile waste and recycling containers - Part 6: Safety and health requirements

Artikelnummer: STD-80021150

Utgåva: 4

Fastställd: 2020-04-15

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 840-6:2012