Standard Svensk standard · SS-EN 13071-3:2019

Stationära avfallsbehållare med volymer upp till 5 000 l, topplyfta och bottentömda - Del 3: Rekommenderade lyftanslutningar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the requirements for the container lifting connections to be used during the loading and unloading operations of the containers top lifted and bottom emptied.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel: Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 3: Recommended lifting connections

Artikelnummer: STD-80016732

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-10-01

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 13071-3:2011