Standard Svensk standard · SS-EN 13071-3:2019

Stationära avfallsbehållare med volymer upp till 5 000 l, topplyfta och bottentömda - Del 3: Rekommenderade lyftanslutningar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13071-3:2019

Stationära avfallsbehållare med volymer upp till 5 000 l, topplyfta och bottentömda - Del 3: Rekommenderade lyftanslutningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the requirements for the container lifting connections to be used during the loading and unloading operations of the containers top lifted and bottom emptied.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13071-3:2019

Stationära avfallsbehållare med volymer upp till 5 000 l, topplyfta och bottentömda - Del 3: Rekommenderade lyftanslutningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel: Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 3: Recommended lifting connections

Artikelnummer: STD-80016732

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-10-01

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 13071-3:2011