Standard Svensk standard · SS-EN 840-2:2020

Mobila avfallsbehållare - Del 2: Behållare med fyra hjul och volymer upp till 1300 l, med plant lock, för tapp- och/eller kamlyftanordningar - Mått och utförande

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies dimensions and design requirements of mobile waste containers with 4 wheels, with flat lid(s) and capacity up to 1 300 l to be used by trunnion and/or comb lifting device.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel: Mobile waste and recycling containers - Part 2: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with flat lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design

Artikelnummer: STD-80021146

Utgåva: 4

Fastställd: 2020-04-15

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 840-2:2012