Standardutveckling · SIS/TK 422

Återvinning av däckmaterial

Standardisering av återvunnet däckmaterial förenklar hanteringen och användningen av däckmaterial i nya tillämpningar. Sverige är ett av de länder som ligger i täten när det gäller etablering av ett väl fungerande insamlingssystem. Det finns fortfarande potential att öka andelen uttjänta däck som materialåtervinns och framför allt bredda och förbättra hur det återvunna materialet används.

EU direktivet 1999/31/EG om deponering av avfall förbjuder deponi av hela och klippta däck. SIS/TK 422 Återvinning av däckmaterial jobbar med att samordna de svenska intressena inom återvinning av däckmaterial och säkerställa att Sveriges röst blir hörd i det europeiska arbetet.  

Målet är att förenkla för materialåtervinningsindustrin att deklarera sina produkter på ett enhetligt sätt, vilket möjliggör jämförelse, kvalitetssäkring, nya handelsmöjligheter och i förlängningen en mer lönsam och hållbar däckåtervinning. 

 

 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Verksamhetsplan
Arbetar nu med 3 standarder
CEN/TS 17189, Materials obtained from end of life tyres (ELTs) - Determination of the true density of granulates - Method based on water pycnometry
CEN/TS 16916, Materials obtained from End of Life Tyres - Determination of specific requirements for sampling and determination of moisture content using the oven-dry method
EN 16916, Återvunnet material från uttjänta däck -fastställande av specifika krav för provtagning och fastställande av fuktinnehåll genom användning av ugnstorkningsmetoden
Utgivet 4 standarder
Deltagare 2 företag och organisationer
Ragn-Sells Däckåtervinning AB, Vänersborg
Svensk Däckåtervinning AB (SVB), Vaxholm
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
CEN/TC 366, Materials obtained from End-of-Life Tyres (ELT)
CEN/TC 366/WG 1, Validation of CEN/TS 14243
CEN/TC 366/WG 2, Physical characteristics
CEN/TC 366/WG 3, Composition characteristics
CEN/TC 366/WG 4, General properties of whole ELTs
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Avfall (13.030) Fast avfall (13.030.10) Återvinning (13.030.50) Däck (83.160) Däck Allmänt (83.160.01) Övrigt (83.160.99)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde inom standardiseringen

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Alicia Björnsdotter
Projektledare
alicia.bjornsdotter@sis.se

Mattis Rundgren
Projektkoordinator
mattis.rundgren@sis.se

Fredrik Ardefors
Ordförande
Svensk Däckåtervinning AB (SVB)