Standard Svensk standard · SS-EN 14243-2:2019

Material från uttjänta däck - Del 2: Granulat och pulver - Metod för att bestämma dimension(er) och föroreningshalt(er), inklusive stål- och textilmängd.

Status: Gällande

Omfattning
This standard provides test methods for the determination of the particle size distribution of granulates and powders, produced from all categories of end-of-life tyres at all steps of the treatment processes as well as for the determination of impurities (including free steel and free textile content).
The methods described in this standard include sample collection and the preparation of a representative sample based on a sampling plan for the purpose of determining particle size distribution and impurities.

Ämnesområden

Återvinning (13.030.50) Däck Allmänt (83.160.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Återvinning av däckmaterial, SIS/TK 422

Internationell titel: Materials obtained from end of life tyres - Part 2: Granulates and powders - Methods for determining the particle size distribution and impurities, including free steel and free textile content

Artikelnummer: STD-80010108

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-02-20

Antal sidor: 40