Standardutveckling · SIS/TK 425

Mikrobiologiska vattenundersökningar

Mikrobiologiska vattenundersökningar – Rent vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar, och en förutsättning för mänskligt liv. Det är därför nödvändigt att vi övervakar och skyddar våra gemensamma vattenresurser från olika föroreningar. Standardiserade metoder för provtagning och analys är ett viktigt verktyg som underlättar kontrollen av vattenkvalitén.

Standarderna inom området vattenundersökningar behandlar fysikaliska-, kemiska-, mikrobiologiska- och biologiska undersökningar av olika typer av vatten (t.ex. grundvatten, ytvatten, dricksvatten och avloppsvatten). Inom området har det publicerats fler än ett hundratal svenska standardmetoder, varav många överensstämmer med internationell standard. Det svenska standardiseringsarbetet sker i tre tekniska kommittéer:

• Kemiska vattenundersökningar

• Mikrobiologiska vattenundersökningar

• Biologiska vattenundersökningar

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 11 standarder
ISO 7014, Vattenundersökningar - Detektion av SARS-CoV-2 och andra virus i avloppsvatten
ISO 9308-2, Vattenundersökningar - Bestämning av Escherichia coli och koliforma bakterier - Del 2: Odling i flytande medium
EN ISO 7014, Vattenundersökningar - Detektion av SARS-CoV-2 och andra virus i avloppsvatten
ISO 13647, Water quality — Enumeration of culturable microorganisms — Colony count by spread plate inoculation on R2A medium
ISO/TS 16099, Water quality — Polymerase chain reaction (PCR) for the detection and quantification of microorganisms — Quality control and validation of molecular methods
ISO/TS 12869-2, Water quality — Detection and quantification of Legionella spp. and/or Legionella pneumophila by concentration and genic amplification by quantitative polymerase chain reaction (qPCR) — Part 2: On-site methods
ISO 7899-3, Vattenundersökningar - Bestämning av intestinala enterokocker - Del 3: Inokulering av flytande medium och kvantifiering med MPN-metodik
ISO 9308-4, Vattenundersökningar -Detektion och räkning av Escherichia coli — Del 4: Membranfiltreringsmetod för vatten med höga halter av bakgrundsbakterier
EN ISO 13647, Water quality - Enumeration of culturable microorganisms - Colony count by spread plate inoculation on R2A medium
EN ISO 7899-3, Vattenundersökningar - Bestämning av intestinala enterokocker - Del 3: Inokulering av flytande medium och kvantifiering med MPN-metodik
EN ISO 9308-4, Water quality - Detection and enumeration of Escherichia coli - Part 4: Membrane filtration method for water with high levels of background bacteria
Visa fler Visa färre
Utgivet 27 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
733 VA SYD, Malmö
Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB, Eskilstuna
Föreningen Svenskt Vatten, Bromma
Livsmedelsverket, Uppsala
SGS Analytics Sweden AB, Linköping
Sydvatten AB, Stehag
Uponor AB, Virsbo
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 14 internationella kommittéer
ISO/TC 147, Water quality
ISO/TC 147/SC 1, Terminology
ISO/TC 147/SC 4, Microbiological methods
ISO/TC 147/SC 4/WG 17, Legionella by PCR
ISO/TC 147/SC 4/WG 18, E. coli
ISO/TC 147/SC 4/WG 25, Waterborne and nosocomial bacteria
ISO/TC 147/SC 4/WG 26, SARS-CoV-2 in wastewater
ISO/TC 147/SC 4/WG 27, Culturable microorganisms
ISO/TC 147/SC 4/WG 28, General requirements for PCR-based methods
ISO/TC 147/SC 4/WG 29, Enterococci
ISO/TC 147/SC 6, Sampling (general methods)
ISO/TC 147/SC 6/WG 3, Preservation and handling of samples
CEN/TC 230, Water analysis
CEN/TC 230/WG 4, Performance Requirements for Water Monitoring Equipment
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Vattenkvalitet (13.060) Vattnets mikrobiologi (07.100.20)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Leif Johanzon
Projektledare
leif.johanzon@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se