Standardutveckling · SIS/TK 425

Mikrobiologiska vattenundersökningar

Mikrobiologiska vattenundersökningar – Rent vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar, och en förutsättning för mänskligt liv. Det är därför nödvändigt att vi övervakar och skyddar våra gemensamma vattenresurser från olika föroreningar. Standardiserade metoder för provtagning och analys är ett viktigt verktyg som underlättar kontrollen av vattenkvalitén.

Standarderna inom området vattenundersökningar behandlar fysikaliska-, kemiska-, mikrobiologiska- och biologiska undersökningar av olika typer av vatten (t.ex. grundvatten, ytvatten, dricksvatten och avloppsvatten). Inom området har det publicerats fler än ett hundratal svenska standardmetoder, varav många överensstämmer med internationell standard. Det svenska standardiseringsarbetet sker i tre tekniska kommittéer:

• Kemiska vattenundersökningar

• Mikrobiologiska vattenundersökningar

• Biologiska vattenundersökningar

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 4 standarder
ISO 7704, Water quality - Requirements for the performance testing of membrane filters used for direct enumeration of microorganisms bculture methods
EN ISO 16266-2, Vattenundersökningar - Bestämning och kvantifiering av Pseudomonas aeruginosa - Del 2: Odling i flytande medium (MPN-metodik)
ISO 7014, Vattenundersökningar - Detektion av SARS-CoV-2 och andra virus i avloppsvatten
ISO 9308-2, Vattenundersökningar - Bestämning av Escherichia coli och koliforma bakterier - Del 2: Odling i flytande medium
Visa fler Visa färre
Utgivet 26 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
733 VA SYD, Malmö
Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB, Eskilstuna
Livsmedelsverket, UPPSALA
SGS Analytics Sweden AB, LINKÖPING
Svenskt Vatten AB, BROMMA
Sydvatten AB, STEHAG
Uponor AB, VIRSBO
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 147, Water quality
ISO/TC 147/SC 1, Terminology
ISO/TC 147/SC 4, Microbiological methods
ISO/TC 147/SC 4/WG 14, Campylobacter
ISO/TC 147/SC 4/WG 17, Legionella by PCR
ISO/TC 147/SC 4/WG 2, Coliforms (E. coli and other coliforms)
ISO/TC 147/SC 4/WG 22, Quality control of membrane filters
ISO/TC 147/SC 4/WG 25, Waterborne and nosocomial bacteria
ISO/TC 147/SC 6, Sampling (general methods)
CEN/TC 230, Water analysis
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Vattenkvalitet (13.060) Vattnets mikrobiologi (07.100.20)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Leif Johanzon
Projektledare
leif.johanzon@sis.se

Karin Ekström
Projektassistent
karin.ekstrom@sis.se