Standard Svensk standard · SS 28212

Vattenundersökningar - Aktinomyceter i vatten - Kvantitativ bestämning med membranfiltermetod

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 28212

Vattenundersökningar - Aktinomyceter i vatten - Kvantitativ bestämning med membranfiltermetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 510 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 510 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 816 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Vattnets mikrobiologi (07.100.20) Avloppsvatten (13.060.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 28212

Vattenundersökningar - Aktinomyceter i vatten - Kvantitativ bestämning med membranfiltermetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 510 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 510 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 816 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Mikrobiologiska vattenundersökningar, SIS/TK 425

Internationell titel: Actionomyceter in water - Quantitative determination by membrane filtration

Artikelnummer: STD-19148

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-05-18

Antal sidor: 4