Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16266:2008

Vattenundersökningar - Bestämning av Pseudomonas aeruginosa - Membranfiltreringsmetod (ISO 16266:2006)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16266:2008

Vattenundersökningar - Bestämning av Pseudomonas aeruginosa - Membranfiltreringsmetod (ISO 16266:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for the isolation and enumeration of Pseudomonas aeruginosa in samples of bottled water by a membrane filtration technique. This method can also be applied to other types of water with a low background flora, for example, pool waters and waters intended for human consumption.

Ämnesområden

Vattnets mikrobiologi (07.100.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16266:2008

Vattenundersökningar - Bestämning av Pseudomonas aeruginosa - Membranfiltreringsmetod (ISO 16266:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Mikrobiologiska vattenundersökningar, SIS/TK 425

Internationell titel: Water quality - Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa - Method by membrane filtration (ISO 16266:2006)

Artikelnummer: STD-65158

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-03-03

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN ISO 16266:2008

Ersätter: SS-EN 12780