Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16266:2008

Vattenundersökningar - Bestämning av Pseudomonas aeruginosa - Membranfiltreringsmetod (ISO 16266:2006)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16266:2008

Vattenundersökningar - Bestämning av Pseudomonas aeruginosa - Membranfiltreringsmetod (ISO 16266:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard beskriver en metod för bestämning av Pseudomonas aeruginosa i förpackat vatten genom membranfiltrering. Metoden kan även användas för andra typer av vatten med låg bakgrundsväxt, till exempel bassängbad och dricksvatten.

Ämnesområden

Vattnets mikrobiologi (07.100.20) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16266:2008

Vattenundersökningar - Bestämning av Pseudomonas aeruginosa - Membranfiltreringsmetod (ISO 16266:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Mikrobiologiska vattenundersökningar, SIS/TK 425

Internationell titel: Water quality - Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa - Method by membrane filtration (ISO 16266:2006)

Artikelnummer: STD-76008

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-03-03

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN ISO 16266:2008

Ersätter: SS-EN 12780