Standard Svensk standard · SS 28106

Vattenundersökningar - Bestämning av toxicitet hos kemiska produkter och avloppsvatten med kräftdjuret Nitocra spinipes Boeck - Statisk metod, akut toxicitet

Status: Gällande

Ämnesområden

Avloppsvatten (13.060.30) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Determination of acute lethal toxicity of chemical substances and effluents to Nitocra spinipes Boeck - Static procedure

Artikelnummer: STD-9859

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-09-11

Antal sidor: 17