Standard Svensk standard · SS-EN 858-2

Avlopp - Separationssystem för lätta vätskor (t.ex. olja och bensin) - Del 2: Val av nominell storlek, installation, drift och underhåll

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard applies to separator systems used to separate hydrocarbons of mineral origin from wastewater. It does not apply to grease and oils of vegetable or animal origin nor to separation of emulsions or solutions. This European Standard provides guidance on the selection of nominal sizes, as well as the installation operation and maintenance of light liquid separators manufactured in accordance with EN 858-1. It also gives advice on the suitability of cleansing agents if they are discharged to a separator.

Ämnesområden

Avloppsvatten (13.060.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 2: Selection of nominal size, installation, operation and maintenance

Artikelnummer: STD-34330

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-07-11

Antal sidor: 21

Finns även på: SS-EN 858-2